U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wie zijn wij

Ons team

Harry Woldendorp. Sinds 1985 vervul ik managementfuncties (manager; directeur; bestuurder) in de gezondheidszorg; daarnaast ben ik al 25 jaar bezig met adviesopdrachten in de zorg. Ik vind het belangrijk (en leuk) om de positie van cliënten (eigen regie) en professionals (autonomie) te versterken en organisaties zo in te richten dat ze slim werken. Het gaat om het centraal stellen van organiseren. Vandaar dat ik met mijn partners de Platform Verbinden met Zorg heb opgericht.

Sander DuindamRuim 20 jaar ben ik werkzaam in de zorgsector in de rol van 'vertaler' van bedrijfsprocessen naar ICT oplossingen. De administratieve druk op zorgverleners is steeds groter geworden, waardoor de tijd en aandacht voor het daadwerkelijk leveren van de zorg onder druk staat. Met Platform Verbinden met Zorg wil ik samen met mijn partners ervoor zorgen dat de zorgprofessional weer de volledige aandacht kan geven aan het leveren van de zorg, waardoor cliënten prettig in hun eigen omgeving kunnen blijven.

Eelco Stieltjes. Ik heb 20 jaar ervaring  bij zowel commerciële ondernemingen als bij middelgrote instellingen in de zorgbranche. De laatste 6 jaar heb ik gewerkt als (onafhankelijk) consultant en projectleider bij zorgorganisaties welke een (technische) transitie doormaken. Mijn werkvreugde haal ik uit het directe en intensieve contact met medewerkers uit de zorg om samen (financiële) processen en systemen te optimaliseren om op deze manier mee te bouwen aan wendbare en beheersbare organisaties.

Greet Kapressy. Meer dan 25 jaar ben ik werkzaam als management-ondersteuner (directiesecretaresse, managementassistente, officemanager) in profit en non-profit organisaties. Ik ben het aanspreekpunt van de organisatie en vind het belangrijk om zaken zo goed mogelijk te organiseren en te structureren. Bij Platform Verbinden met Zorg ben ik  op mijn plek in een team met gemotiveerde, ontspannen professionele collega’s die streven naar kwaliteit en samenwerken om het einddoel te bereiken.

Stijn van Beurden. Als HBO verpleegkundige ben ik vanaf 2010 4 jaar werkzaam geweest binnen in het Zichtbare Schakelproject in de wijk Utrecht Overvecht; een uitdagende en brede functie binnen de wijkzorg! Sinds 2015 ben ik adviseur kwaliteit en beleid ‘Zorg aan Huis’ bij Vivium Zorggroep en hier ben ik ook betrokken bij verschillende projecten rondom zorginnovatie in de thuiszorg. Daarnaast heb ik ervaring als trainer/docent; voor de module ‘vakbekwaam indiceren’ van de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW) heb ik bij diverse organisaties in het land les gegeven over de transities in de zorg en specifiek het indiceren van zorg door wijkverpleegkundigen.

Thomas Woldendorp. Vanuit een commerciële achtergrond ben ik vaak bezig geweest met innovatieve concepten. Zo ben ik terecht gekomen bij Platform Verbinden met Zorg die ernaar streven om de kwaliteit in de zorgsector te verhogen. Met een energiek team, waar ik zelf de marketing doe, proberen we de kwaliteit van de zorg per individu te verbeteren.

Raad van Toezicht

Onze partners

Adapcare is onze partner bij de inrichting van onze ICT infrastructuur. Adapcare beschikt over alle expertise om het webplatform en de daaraan gekoppelde functionaliteit ‘state of the art’ te houden. Wijzigingen in regelgeving die van belang zijn voor zzp‘ers of andere flexkrachten worden direct doorgevoerd en zijn geborgd.

Platform Verbinden met Zorg ondersteunt ook zorgaanbieders bij het inrichten van de flexibele capaciteit. Daarbij kan het om verschillende vormen gaan: uitzendkrachten, oproepkrachten, zzp‘ers. Wij merken dat sommige zorgaanbieders behoefte hebben om advies te krijgen bij de uitwerking van hun flexconcept. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de inrichting en positionering van een interne of externe flexpool, ontwikkeling van een doelmatige opzet en bewaken van de kwaliteit. Voor deze organisatievraagstukken werken wij in partnerschap met Arteria Consulting. Door het bundelen van onze expertise kunnen wij zorginstellingen ondersteunen bij alle facetten van het realiseren van flexibele capaciteit.

Ons accountantskantoor is gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Door de samenwerking is onze bedrijfsvoering volledig ingericht conform de eisen die aan een zorginstelling worden gesteld. Bij ondersteuning van zorgaanbieders kan de expertise worden ingezet.

Met KipCare (onderdeel van Kip Caravans) hebben we een samenwerkingsverband gesloten om de mogelijkheid van langer zelfstandig wonen te vergroten. In woonsituaties waarin het niet mogelijk is van de eigen badkamer gebruik te maken (bijv. vanwege immobiliteit) heeft Kip Care een tijdelijke complete en compacte sanitaire unit ontwikkeld die vrijwel overal in huis geplaats kan worden. Hierdoor is het bijvoorbeeld bij palliatieve zorg mogelijk langer thuis te blijven wonen.

Met de MediReva Groep hebben we een strategisch partnerschap. MediReva is een groep gespecialiseerde bedrijven binnen de zorg. Alle bedrijven concentreren zich rondom het leveren van medische hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen en het daarbij bieden van de benodigde zorg en ondersteuning aan eindgebruikers en zorgprofessionals. Samenwerking richt zich op: Ondersteunen zelfstandigheid en zelfredzaamheid (Online Thuiszorgwinkel Hulpmiddelwereld: specialist op het gebied van (medische) hulpmiddelen voor ouderen); Persoonlijke toezicht- en alarmeringssysteem (Monty: combinatie van bewezen technologie met innovatieve GPS- en WIFI-technieken); Persoonlijke aandacht gecombineerd met professionele service (leveren van medische hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen op het gebied van incontinentie, stoma, diabetes, voeding, wondzorg, mobiliteit en revalidatie door heel Nederland). Speerpunten in de dienstverlening van MediReva zijn persoonlijke aandacht, professionele service en snel en eenvoudig bestellen.

Adfinq is een administratiekantoor dat aangesloten is als partner bij Platform Verbinden met Zorg. Hiermee kan een zzp'er of een zorgaanbieder de administratie laten uitvoeren door een gerenommeerd administratiekantoor met een no nonsense aanpak.

Platform Verbinden met Zorg vindt het belangrijk dat de juridische positie van zzp‘ers maximaal helder is. Naast een garantstelling m.b.t. de zelfstandigheid wordt samengewerkt met de zzp helpdesk van De Haan Advocaten en Notarissen. Zzp’ers die zorg verlenen onder de vlag van Verbinden-met-Zorg hebben gratis toegang tot deze helpdesk. Daarnaast beschikt De Haan Advocaten over gespecialiseerde kennis op het terrein van gezondheidsrecht.

E-learning Made Easy biedt praktijkgerichte scholingen aan op het gebied van Zorg en Welzijn. Via dit e-learning aanbod kunnen zorgverleners zich op een laagdrempelige en prettige manier verder ontwikkelen in hun vakgebied. Het aanbod van E-learning Made Easy richt zich op alle niveaus in de zorg en biedt een divers programma aan. Zo zijn er scholingen op het gebied van ‘vakbekwaam indiceren’ en werken met de Omaha systematiek, maar ook over omgaan met agressie of dementie. Samen met deze partner is het mogelijk om gerichte e-learningprogramma’s te ontwikkelen en aan te bieden aan de zzp’ers die zijn ingeschreven bij Platform Verbinden met Zorg, waardoor de zorgverlener ervoor zorgt dat de kennis up to date blijft en/of zichzelf kan doorontwikkelen.

Bij de inrichting van de huidige en toekomstige structuur van Verbinden-met-Zorg wordt samen gewerkt met notariskantoor Tijdhof Daverschot DeJong Posthumus. Op deze manier kennen we een transparante structuur. Het notariskantoor is onder meer gespecialiseerd in de inrichting van samenwerkingsvormen in de gezondheidszorg.

Platform Verbinden met Zorg staat garant voor de zelfstandigheid van zpp’ers. Daarom is naast de borging van kwaliteit en de lage kostprijs van de overhead veel aandacht besteed aan het borgen van de positie van zzp‘ers in de zorg. Het gaat om: bewaken zelfstandigheid, zorg dragen voor facturatieproces en zorg dragen voor andere vormen van dienstverlening gericht op kwaliteitsverbetering en – bewaking. Het model dat we hiervoor hebben uitgewerkt is in nauw overleg met Van Heugten en Dekker Belastingadvieurs ontwikkeld. De positie van Stichting Verbinden-met-Zorg voldoet aan alle eisen van wet- en regelgeving. De  wijze waarop Verbinden-met-Zorg de werkprocessen heeft ingericht biedt een garantstelling voor een eenduidige positionering van zzp‘ers. Hiermee is voor cliënten, professionals en zorgverzekeraars de uitvoering van zorgactiviteiten gegarandeerd.

Welpart is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het oplossen van complexe vraagstukken voor zorg en voorzieningen. Platform Verbinden met Zorg heeft met Welpart een perfecte partner gevonden om de kwaliteit van de zzp’ers en professionals in loondienst te toetsen. Welpart zal regelmatig audits uitvoeren bij zzp’ers zodat wij kunnen blijven monitoren of de indicaties en de geleverde zorg conform wet- en regelgeving uitgevoerd worden en ook aan de doelmatigheidscriteria voldoen. Daarnaast ondersteunt Welpart ons met intervisie ‘Spiegelservice’ en coachingsprogramma’s voor zzp’ers en professionals (beroepshouding en ethiek en actualiteiten in wet- en regelgeving), zodat de kwaliteit binnen de Platform Verbinden met Zorg geborgd blijft.