KERNTEAM BELEID EN KWALITEIT

Marjolein is gespecialiseerd in het verbinden van zorg met technologie. Als wijkverpleegkunidige heeft zij veel projecten uitgevoerd op het gebied van implementatie van e-health en langer thuis wonen door zorgtechnologie. Recent is zij een bedrijf gestart op het gebied van het implementeren van e-health oplossingen in de thuissituatie. Naast haar rol als professional is zij als manager actief geweest bij de inrichting van wijkteams. Een belangrijk aandachtspunt bij de inrichting van zorgprocessen is hoe professionals in loondienst en zzp’ers optimaal kunnen samenwerken. Daarin heeft ze veel expertise. Binnen het PlatformVmZ houdt Marjolein zich bezig met de toepassingsmogelijkheden van e-health applicaties en zorgtechnologie die door ons worden ontwikkeld. Zij speelt daarin ook een rol bij ons cliëntportaal CuraeVitel Balie.

SUPPORTTEAM

PHOTO-2019-10-15-13-32-05

Samira is binnen het supportteam verantwoordelijk voor de planning en de interne overlegstructuur. Zij heeft als coördinator en planner een ruime ervaring binnen de eerstelijnszorg en Arbodiensten. Daarnaast is zij in opleiding voor Verpleegkundige. Zij zorgt verder voor een effectieve communicatie met de aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties. Haar kracht is om binnen het supportteam op een rustige wijze de afhandeling van externe vraagstellingen te bewaken en zorg te dragen voor de afgesproken resultaten.

ONTWIKKELTEAM

Bas heeft een zeer ruime ervaring als Senior Oracle/Datawarehouse/APEX consultant. Als consultant is hij gespecialiseerd in datamanagement, data connectivity en softwareontwikkeling. Hij heeft succesvol projecten uitgevoerd op het gebied van onder meer HR planning voor zorginstellingen, uitvoering en begeleiding van databases, maatwerk software voor de logistieke sector, opzetten van  knowledge management omgevingen, ondersteuning van verpleegkundigen in ziekenhuizen  en  een maatwerk web applicatie voor een verzekeraar. Vanuit die expertise is hij betrokken bij de bouw van SmartVmZ. Bas kenmerkt zich door state of the art toepassing van methoden, technieken, tools en operating systems. 

MANAGEMENT

“Ruim 20 jaar ben ik werkzaam in de zorgsector in de rol van ‘vertaler’ van bedrijfsprocessen naar ICT oplossingen. De administratieve druk op zorgverleners is steeds groter geworden, waardoor de tijd en aandacht voor het daadwerkelijk leveren van de zorg onder druk staat. Met Platform Verbinden met Zorg wil ik samen met mijn partners ervoor zorgen dat de zorgprofessional weer de volledige aandacht kan geven aan het leveren van de zorg, waardoor cliënten prettig in hun eigen omgeving kunnen blijven.”

Lid Raad van Bestuur bij Stichting Verbinden-met-Zorg