KERNTEAM WIJKVERPLEGING

Sanne heeft een zeer brede ervaring als directeur, projectmanager, procesbegeleider intercollegiale toetsing en zelfstandig wijkverpleegkundige. Ze is gespecialiseerd in het organiseren van zorg, coachen van zorgverleners én verpleegkundig leiderschap. Daarnaast levert ze bijdragen aan het professionaliseringsproces van zorgaanbieders middels opstellen kwaliteitsbeleid (o.a. medicatieveiligheid) en kennisoverdracht. Ze is mede-oprichter van de Wijkzorg Academie. Door de combinatie van managementrollen, projectwerkzaamheden en activiteiten binnen het verpleegkundig proces is ze bij uitstek in staat de toekomstbestendige rol van de wijkverpleging vorm te geven. Binnen PlatformVmZ houdt ze zich onder meer bezig met de professionalisering van de aangesloten wijkverpleegkundigen.

Marjolein is gespecialiseerd in het verbinden van zorg met technologie. Als wijkverpleegkunidige heeft zij veel projecten uitgevoerd op het gebied van implementatie van e-health en langer thuis wonen door zorgtechnologie. Recent is zij een bedrijf gestart op het gebied van het implementeren van e-health oplossingen in de thuissituatie. Naast haar rol als professional is zij als manager actief geweest bij de inrichting van wijkteams. Een belangrijk aandachtspunt bij de inrichting van zorgprocessen is hoe professionals in loondienst en zzp’ers optimaal kunnen samenwerken. Daarin heeft ze veel expertise. Binnen het PlatformVmZ houdt Marjolein zich bezig met de toepassingsmogelijkheden van e-health applicaties en zorgtechnologie die door ons worden ontwikkeld. Zij speelt daarin ook een rol bij ons cliëntportaal CuraeVitel Balie.

Maakt onderdeel uit van de kerngroep wijkverpleging van PlatformVmZ.
Manuela is een zeer ervaren wijkverpleegkundigemet specialistische expertise op het gebied van palliatieve zorg, wondzorg en dementie (casemanagement). Daarnaast heeft ze veel ervaring in het indiceren en inrichten van effectieve zorgprocessen. Ze beschikt over een brede managementkennis op het gebied van opzetten van wijkteams, invulling van zelfsturing, toepassingsmogelijkheden van e-health en het opzetten van zorgteams.

Jo-Vienna is als wijkverpleegkundige onder meer gespecialiseerd in het uitvoeren van hoog-complexe verpleegtechnische handelen. Zij heeft daarin opleidingen gevolgd op het gebied van cardiologische en transmurale zorgbrug. Zij participeert veelvuldig in multidisciplinaire overleggen met gemeenten, huisartsen, maatschappelijke organisaties etc. Zij heeft werkervaring in zowel de cure als de care. Daarnaast managet zij een eigen uitzendbureau. Zij is recent begonnen als zelfstandig wijkverpleegkundige. Haar kracht ligt bij het adviseren van organisaties en wijkverpleegkundigen in borgen van zelfstandigheid, oplossen van complexe vraagstukken en werken in multidisciplinaire teams.

Milanda is als coachend regie- / wijkverpleegkundige gespecialiseerd in de principes van de Triple Aim aanpak. Zij heeft zeer veel ervaring in het coördineren, managen en organiseren van zorg. Ze is afgestudeerd in de verplegingswetenschappen. Haar huidige specialisaties zijn toepassen van het Omaha classificatiesysteem en procesbegeleiding bij intercollegiale toetsing. Ze is initiatiefnemer van een leernetwerk voor wijkverpleegkundigen en actief binnen de coöperatie De Zorgprofessional. Ze heeft bijna 30 jaar werkervaring als wijkverpleegkundige, projectmanager, manager en beleidsadviseur. Sinds enige jaren is ze actief als zelfstandig ondernemer. Ze heeft meerdere masterclasses gevolgd en heeft een brede expertise op het gebied van kwaliteit, impact van wet- en regelgeving en coachen van verpleegkundigen.

Mirjam heeft een zeer brede ervaring in de gezondheidszorg. Ze opereert daarin als wijkverpleegkundige, trainer, therapeut, projectleider en manager. Ze werkt sinds enige jaren als zelfstandig ondernemer. Ze heeft zich uitvoerig bezig gehouden met implementatie van kwaliteitssystemen, professionele coaching van mantelzorgers en verpleegkundigen. Binnen het platform ondersteunt ze onder meer zorginstellingen en is betrokken bij trajecten in het verbinden van de Zvw en de Wmo. Naast haar opleiding als verpleegkundige heeft ze onder meer opleidingen gedaan op het gebied van NLP, professionele mantelzorgondersteuning en Mindfulness Cognitive Therapy.

SUPPORTTEAM

PHOTO-2019-10-15-13-32-05

Samira is binnen het supportteam verantwoordelijk voor de planning en de interne overlegstructuur. Zij heeft als coördinator en planner een ruime ervaring binnen de eerstelijnszorg en Arbodiensten. Daarnaast is zij in opleiding voor Verpleegkundige. Zij zorgt verder voor een effectieve communicatie met de aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties. Haar kracht is om binnen het supportteam op een rustige wijze de afhandeling van externe vraagstellingen te bewaken en zorg te dragen voor de afgesproken resultaten.

Osei fungeert als financieel specialist binnen PlatformVmZ. Hij heeft een combinatie van expertisegebieden: het beheren, bewaken en rapporteren binnen de gehele financiële administratie. Hij is afgestudeerd in bedrijfseconomie en heeft werkervaring binnen een groot aantal zorginstellingen: onder meer als declaratiespecialist, op het gebied van betalingsverkeer en informatievoorziening, het instrueren van medewerkers en als allround administrateur. Hij heeft veel ervaring in het enthousiasmeren van teams en beschikt over een grote mate van stressbestendigheid in situaties van financiële crises.

Vanuit een commerciële achtergrond ben ik vaak bezig geweest met innovatieve concepten. Zo ben ik terecht gekomen bij Platform Verbinden met Zorg die ernaar streven om de kwaliteit in de zorgsector te verhogen. Met een energiek team, waar ik zelf de marketing doe, proberen we de kwaliteit van de zorg per individu te verbeteren.

ONTWIKKELTEAM

Bas heeft een zeer ruime ervaring als Senior Oracle/Datawarehouse/APEX consultant. Als consultant is hij gespecialiseerd in datamanagement, data connectivity en softwareontwikkeling. Hij heeft succesvol projecten uitgevoerd op het gebied van onder meer HR planning voor zorginstellingen, uitvoering en begeleiding van databases, maatwerk software voor de logistieke sector, opzetten van  knowledge management omgevingen, ondersteuning van verpleegkundigen in ziekenhuizen  en  een maatwerk web applicatie voor een verzekeraar. Vanuit die expertise is hij betrokken bij de bouw van SmartVmZ. Bas kenmerkt zich door state of the art toepassing van methoden, technieken, tools en operating systems. 

PARTNERS

“Als HBO verpleegkundige ben ik vanaf 2010 4 jaar werkzaam geweest binnen in het Zichtbare Schakelproject in de wijk Utrecht Overvecht; een uitdagende en brede functie binnen de wijkzorg! Sinds 2015 ben ik adviseur kwaliteit en beleid ‘Zorg aan Huis’ bij Vivium Zorggroep en hier ben ik ook betrokken bij verschillende projecten rondom zorginnovatie in de thuiszorg. Daarnaast heb ik ervaring als trainer/docent; voor de module ‘vakbekwaam indiceren’ van de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW) heb ik bij diverse organisaties in het land les gegeven over de transities in de zorg en specifiek het indiceren van zorg door wijkverpleegkundigen.” ​

“Ruim 20 jaar ben ik werkzaam in de zorgsector in de rol van ‘vertaler’ van bedrijfsprocessen naar ICT oplossingen. De administratieve druk op zorgverleners is steeds groter geworden, waardoor de tijd en aandacht voor het daadwerkelijk leveren van de zorg onder druk staat. Met Platform Verbinden met Zorg wil ik samen met mijn partners ervoor zorgen dat de zorgprofessional weer de volledige aandacht kan geven aan het leveren van de zorg, waardoor cliënten prettig in hun eigen omgeving kunnen blijven.” ​

“Ik heb 20 jaar ervaring bij zowel commerciële ondernemingen als bij middelgrote instellingen in de zorgbranche. De laatste 6 jaar heb ik gewerkt als (onafhankelijk) consultant en projectleider bij zorgorganisaties welke een (technische) transitie doormaken. Mijn werkvreugde haal ik uit het directe en intensieve contact met medewerkers uit de zorg om samen (financiële) processen en systemen te optimaliseren om op deze manier mee te bouwen aan wendbare en beheersbare organisaties.” ​

“Sinds 1985 vervul ik managementfuncties (manager; directeur; bestuurder) in de gezondheidszorg; daarnaast ben ik al 25 jaar bezig met adviesopdrachten in de zorg. Ik vind het belangrijk (en leuk) om de positie van cliënten (eigen regie) en professionals (autonomie) te versterken en organisaties zo in te richten dat ze slim werken. Het gaat om het centraal stellen van organiseren. Vandaar dat ik met mijn partners de Platform Verbinden met Zorg heb opgericht.” ​

STRUCTUUR VERBINDEN-MET-ZORG