TOELICHTING WERKWIJZE PLATFORMVMZ

PlatformVmZ is een (digitaal) platform waar zorgverleners en zorgorganisaties zich bij kunnen aansluiten. Zij worden volledig gefaciliteerd op het gebied van zorginhoud, zorgadministratie en juridische zaken. Hierdoor kunnen de zorgverleners zich met name richten op de uitvoering van de zorg. PlatformVmZ is een digitaal platform. De aangesloten zorgverleners en organisaties maken verplicht gebruik van onze digitale infrastructuur. Hierdoor is de kwaliteit van de zorginhoud (ECD, rapportages, metingen, MIC, etc.), zorgadministratie (planning, registratie, etc. en juridische zaken (o,a. zorgovereenkomst, contractering) geborgd. Via ons Kernteam Wijkverpleging worden wijkverpleegkundigen die zijn aangesloten, indien nodig, gecoacht zodat de rol van wijkverpleegkundige uitgevoerd zoals deze is bedoeld (indicatie, monitoren, evaluatie, organiseren van zorg). PlatformVmZ is dus geen reguliere zorginstelling, veel procedures zijn daarom ook digitaal ingericht zodat op deze manier via onze infrastructuur aanmeldingen vanuit zorgverzekeraars zo efficiënt mogelijk terecht komen bij de juiste zorgverleners (zzp’ers) en organisaties. De zorg die geleverd wordt zal altijd via het ECD van PlatformVmZ verantwoord worden (zorginhoud en zorgadministratie).

AANMELDEN VAN EEN ZORGVRAAG

De zorgverzekeraar kan via het digitale aanmeldformulier de zorgvraag bij PlatformVmZ aanmelden. Dit formulier is beveiligd, waardoor privacygevoelige gegevens op een veilige manier worden verzonden. Omdat wij de zorgvraag op een efficiënte manier distribueren naar de aangesloten zorgverleners (zzp’ers) en organisaties, lichten we hieronder toe wat er gebeurt nadat het aanmeldformulier door de zorgverzekeraar is verstuurd.

AANMELDEN VAN EEN SECOND OPINION INDICATIE

Wij hebben binnen het platform een Kernteam Wijkverpleging ingericht. Deze bestaat uit ervaren wijkverpleegkundigen. Vanuit zorgverzekeraars wordt regelmatig de vraag gesteld of het Kernteam een second opinion wil uitvoeren op indicaties die ter beoordeling door der zorgverzekeraar worden aangeboden. Naast dat PlatformVmZ de second opinion uitvoert, wordt er ook gekeken of bij de zorginstelling / zorgverleners voldoende competentie aanwezig is om de zorg uit te voeren. Indien nodig worden deze zorginstellingen / zorgverleners ook geadviseerd. Daarnaast wordt er door het Kernteam Wijkverpleging op toegezien dat de bij de organisatie aangesloten wijkverpleegkundige(n) de rol invullen zoals landelijk is afgesproken (indicatie, monitoren, evaluatie en organiseren van zorg).

Klik HIER voor een grafische uitwerking van de procedure voor de second opinion zoals deze bij PlatformVmZ is ingericht.