Op mijn zorgovereenkomst staat de zorgorganisatie waar ik zorg van ontvang, maar ook stichting Infra met Zorg, waarom is dit?

De zorgorganisatie die bij u de zorg levert is aangesloten bij PlatformVmZ. Stichting Infra met Zorg is onderdeel van PlatformVmZ en heeft contracten gesloten met grote zorginstellingen die zorg thuis leveren. Hierdoor kunnen deze grote zorginstellingen borgen dat er voldoende invulling gegeven kan worden aan de zorgvraag in hun regio met zorginstellingen die de zorg uitvoeren als onderaannemer voor specifieke doelgroepen of bij een tekort aan capaciteit van zorgpersoneel bij piekmomenten. 

Onderaannemers zijn zorgorganisaties die zelf geen contract hebben met zorgverzekeraars of zorgkantoren een specifieke regio, maar wel goede kwaliteit van zorg kunnen leveren. PlatformVmZ zorgt ervoor dat alles m.b.t. kwaliteit en administratie geregeld wordt, zodat de grote zorginstelling dit niet zelf hoeft te doen.

Om volledig transparant te zijn gebruiken de onderaannemers een driepartijen-zorgovereenkomst die gesloten wordt tussen u, de burger, de zorgorganisatie die de zorg levert en stichting Infra met Zorg die zorgt dat alles wordt afgehandeld. 

Ik zie een andere zorginstelling op het declaratie-overzicht van mijn zorgverzekeraar, waarom is dit?

De zorginstelling die op uw declaratie-overzicht staat van de zorgverzekeraar is de instelling die de zorg heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In onderstaande tabel wordt dit toegelicht.

Woonplaats burger zorginstelling op declaratie-overzicht
Amsterdam, Diemen, Weesp, Huizen, Nieuw-Vennep
Cordaan

Het burgerportaal is voor elke burger 

PlatformVmZ biedt elke burger die zorg ontvangt van een zorginstelling die is aangesloten gratis een burgerportaal aan. Hier kan alles rondom de zorg real-time gevolgd worden door de cliënt zelf of zijn/haar mantelzorgers of familieleden. Onder andere de planning, zorgplan, rapportages en feedback kan in een digitale omgeving worden geregeld. Vraag uw zorgverlener om toegang of stuur een mail naar support@platformvmz.nl.

PGB cliënten en wijkverpleegkundigen die PGB indicaties uitvoeren, kunnen gratis gebruik maken van het digitale systeem SmartVmZ. Hierdoor kan zowel de formulieren die benodigd zijn voor de aanvraag van het PGB, het zorgplan, rapportages en metingen, documenten en planning op één veilige digitale plek worden bijgehouden. Ook is het mogelijk om zorgverleners (formeel als informeel) betrokken te maken. 

Ik ben niet tevreden over de zorg die geleverd wordt, waar kan ik terecht?

Soms kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die geleverd wordt of dat u vragen heeft over de uren die gedeclareerd worden. De volgende route kan dan worden gevolgd:

  1. Meld u eerst bij de zorginstelling die de zorg levert
  2. Komt u er niet uit met de zorginstelling kunt u contact opnemen met PlatformVmZ: support@platformvmz.nl of 085 – 20 30 300