Symposium: De wijkverpleegkundige in de hoofdrol

Het vak wijkverpleegkundige is voortdurend in beweging. De rol van de wijkverpleegkundige is ‘zorgen dat’ geworden, in plaats van ‘zorgen voor’. Samenwerking tussen het sociale & medisch domein is steeds belangrijker. Stimuleren van zelfredzaamheid en eigenregie wordt van je verwacht. Toch blijkt dit in de praktijk weerbarstig. Waar haal je de tijd vandaan? Hoe krijg je de andere disciplines mee? Vind je aansluiting bij het sociaal domein en wie betaalt dit?

Op 23 januari 2020 nemen wij je mee in de “nieuwe” wereld van de wijkverpleegkundige. Je krijgt praktische handvatten en hoort inspirerende verhalen. Je kunt 2 workshops volgen en daarnaast is er een informatiemarkt.

PROGRAMMA

13:00 uur – Ontvangst

13:15 uur – Opening programma (Harry Woldendorp, dagvoorzitter)

13:25 uur – De preventieve rol als onderdeel van het verpleegkundig leiderschap (Huub Sibbing)

14:10 uur – Eerste workshop-ronde

14:55 uur – Pauze

15:10 uur – Tweede workshop-ronde

15:55 uur – Plenaire afsluiting ‘Spin in het web’

16:15 uur – Inkijkje SmartVmZ, de persoonlijke digitale assistent voor de wijkverpleegkundige (Sander Duindam)

16:55 uur – Afsluiting

Naast de sprekers en workshops is er ook een informatiemarkt waar je inspiratie op kan doen over de onderwerpen die aan bod komen op het symposium.

WORKSHOPS

WORKSHOP 1: HET SOCIALE DOMEIN EN PREVENTIE (Hannah Folten en Mirjam van Rijn)
Tijdens de workshop wordt er besproken hoe er preventie ingezet kan worden bij een dreigende zorgvraag. Ook komt inzet van het sociaal domein en mantelzorg aan bod.

WORKSHOP 2: DE ROL VAN DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE IN HET ZORGPROCES (Milanda Koopman)

Voor het uitvoeren van de zorg heeft de cliënt een zorgplan nodig. Waar staat de wijkverpleegkundige in het zorgproces. 

Het zorgplan: hoe wordt dit opgesteld (uitleg OMAHA). Hoe kan je als wijkverpleegkundige eigen regie en inzet sociaal domein meenemen in het zorgproces en zorgplan

WORKSHOP 3: ZELFREDZAAMHEID EN EIGEN REGIE IN DE PRAKTIJK (Manuela Tilma)
Tijdens de workshop wordt besproken welke rol de wijkverpleegkundige heeft in het zorgproces en welke rol ten aanzien van bevordering zelfredzaamheid en eigen regie. Hoe pak je dat als wijkverpleegkundige aan? Welke tools zijn er allemaal beschikbaar? Interventies? Hoe maak je de cliënt sterker in zijn eigen zorgproces. Dit is een interactieve workshop dus zorg dat u uw smartphone, tablet of laptop bij de hand hebt.

SPREKERS

Harry Woldendorp (dagvoorzitter)

“Sinds 1985 vervuld Harry managementfuncties (manager; directeur; bestuurder) in de gezondheidszorg; daarnaast is hij al 25 jaar bezig met adviesopdrachten in de zorg. Hij vindt het belangrijk (en leuk) om de positie van cliënten (eigen regie) en professionals (autonomie) te versterken en organisaties zo in te richten dat ze slim werken. Het gaat om het centraal stellen van organiseren. Vandaar dat hij met zijn partners de Platform Verbinden met Zorg heeft opgericht.” ​


Milanda Koopman (workshop)

Milanda is als coachend regie- / wijkverpleegkundige gespecialiseerd in de principes van de Triple Aim aanpak. Zij heeft zeer veel ervaring in het coördineren, managen en organiseren van zorg. Ze is afgestudeerd in de verplegingswetenschappen. Haar huidige specialisaties zijn toepassen van het Omaha classificatiesysteem en procesbegeleiding bij intercollegiale toetsing. Ze is initiatiefnemer van een leernetwerk voor wijkverpleegkundigen en actief binnen de coöperatie De Zorgprofessional. Ze heeft bijna 30 jaar werkervaring als wijkverpleegkundige, projectmanager, manager en beleidsadviseur. Sinds enige jaren is ze actief als zelfstandig ondernemer. Ze heeft meerdere masterclasses gevolgd en heeft een brede expertise op het gebied van kwaliteit, impact van wet- en regelgeving en coachen van verpleegkundigen.

Huub Sibbing

Huub Sibbing is voormalig docent aan de Hbo-V en MGZ-opleidingen van de Haagse Hogeschool. Hij is docent bij de post-hbo-opleiding wijkverpleegkundigen, trainer, workshopleider, adviseur van het bestuur van V&VN afdeling Maatschappij en Gezondheid en adviserend lid van de vakgroep wijkverpleging van V&VN.


Manuela Tilma (workshop)

Manuela is een zeer ervaren wijkverpleegkundige met specialistische expertise op het gebied van palliatieve zorg, wondzorg en dementie (casemanagement). Daarnaast heeft ze veel ervaring in het indiceren en inrichten van effectieve zorgprocessen. Ze beschikt over een brede managementkennis op het gebied van opzetten van wijkteams, invulling van zelfsturing, toepassingsmogelijkheden van e-health en het opzetten van zorgteams.


Hannah Folten (workshop)

Hannah is opgeleid als wijkverpleegkundige en als sociaalpedagogisch begeleider. Ze heeft onder meer ervaring met de preventieve kant van het wijkverpleegkundige vak. Ze heeft projecten en samenwerkingen in de wijk met andere hulpverleners en organisaties geïnitieerd. In 2018 is Hannah gestart als zzp’er waarbij zij als praktijkverpleegkundige ouderenzorg werkt bij huisartsen. Haar kracht ligt in het combineren van activiteiten als wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige ouderenzorg en (kwaliteiten)projecten.


Sander Duindam (SmartVmZ)

Heeft 20 jaar werkervaring in de zorgsector in de rol van ‘vertaler’ van bedrijfsprocessen naar ICT-oplossingen. De administratieve druk op zorgverleners is steeds groter geworden, waardoor de tijd en aandacht voor het daadwerkelijk leveren van de zorg onder druk staat. Met Platform Verbinden met Zorg wil hij samen met mijn partners ervoor zorgen dat de zorgprofessional weer de volledige aandacht kan geven aan het leveren van de zorg, waardoor cliënten prettig in hun eigen omgeving kunnen blijven.” ​


Mirjam van Rijn (workshop)

Mirjam heeft een zeer brede ervaring in de gezondheidszorg. Ze opereert daarin als wijkverpleegkundige, trainer, therapeut, projectleider en manager. Ze werkt sinds enige jaren als zelfstandig ondernemer. Ze heeft zich uitvoerig bezig gehouden met implementatie van kwaliteitssystemen, professionele coaching van mantelzorgers en verpleegkundigen. Binnen het platform ondersteunt ze onder meer zorginstellingen en is betrokken bij trajecten in het verbinden van de Zvw en de Wmo. Naast haar opleiding als verpleegkundige heeft ze onder meer opleidingen gedaan op het gebied van NLP, professionele mantelzorgondersteuning en Mindfulness Cognitieve Therapie.

ACCREDITATIE

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister van V&VN. Aan het einde van het symposium ontvang je een certificaat welke u kunt toevoegen aan uw portfolio als bewijs van deelname.

AANMELDEN

Via de onderstaande knop ‘AANMELDEN’ kun jij je aanmelden. Hierin kun je direct aangeven welke workshop(s) jij wil volgen.

KOSTEN

Wij vragen een bijdrage van €15,- (incl. BTW 21%). Wanneer wij jouw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij jou een betaalverzoek. Nadat wij jouw betaling hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging van inschrijving.

LOCATIE

Van der Valk, Almere

Veluwezoom 45

1327 AK Almere

ROUTEBESCHRIJVING