VRAGEN?

Vragen over gebruik van SmartVmZ, het burgerportaal, declaraties en/of betalingen kunnen gesteld worden via support@platformvmz.nl

Ook kan de kennisbank geraadpleegd worden op deze website
voor informatie, instructies, nieuws en tips.

IK WIL EEN…

Bent u als burger op zoek naar een zorgverlener / zorginstelling voor een zorgvraag van uzelf of van een ander? Meld deze zorgvraag aan via dit AANMELDFORMULIER.

Nadat u op ‘AANMELDFORMULIER’ heeft geklikt, wordt u automatisch naar het aanmeldformulier op de CuraeVitel Balie doorgestuurd. Dit is ook een onderdeel van PlatformVmZ, echter volledig gericht op burgers. 

Het digitale aanmeldformulier is beveiligd waardoor privacygevoelige gegevens op een veilige manier verzonden worden.

Bent u als zorgverzekeraar op zoek naar een zorgverlener / zorginstelling voor een zorgvraag van een van uw verzekerde. Dan kunt u deze digitaal aanmelden via de ‘pagina voor zorgverzekeraars’ onder menu ‘Werkwijze’.

Het digitale aanmeldformulier is beveiligd waardoor privacygevoelige gegevens op een veilige manier verzonden worden.

Wij hebben binnen het platform een Kernteam Wijkverpleging ingericht. Deze bestaat uit ervaren wijkverpleegkundigen. Vanuit zorgverzekeraars wordt regelmatig de vraag gesteld of het Kernteam een second opinion wil uitvoeren op indicaties die ter beoordeling door der zorgverzekeraar worden aangeboden. 

Naast dat PlatformVmZ de second opinion uitvoert, wordt er ook gekeken of bij de zorginstelling / zorgverleners voldoende competentie aanwezig is om de zorg uit te voeren. Indien nodig worden deze zorginstellingen / zorgverleners ook geadviseerd.

Daarnaast wordt er door het Kernteam Wijkverpleging op toegezien dat de bij de organisatie aangesloten wijkverpleegkundige(n) de rol invullen zoals landelijk is afgesproken (indicatie, monitoren, evaluatie en organiseren van zorg).

Klik HIER voor een grafische uitwerking van de procedure voor de second opinion zoals deze bij PlatformVmZ is ingericht.

U kunt een second opinion aanvragen via de ‘pagina voor zorgverzekeraars’ onder menu ‘Werkwijze’.

Als u uw zorgverlener of zorgorganisatie een compliment wil geven, dan kunt u een mail sturen naar support@platformvmz.nl. Wij zullen er voor zorgen dat dit compliment bij de juiste organisatie / zorgverlener terecht komt.

Ook via uw eigen burgerportaal kunt u per zorgmoment een opmerking over zorgverlener of zorgorganisatie achterlaten.