Start nu je eigen wijkteam!

Er zijn steeds meer zorgverleners die zzp’er worden. Veel zzp’ers laten zich inhuren door zorginstellingen. Ook zijn er zzp’ers die graag een eigen wijkteam op willen zetten, maar kijken op tegen alles wat daarbij komt kijken. PlatformVmZ heeft dé oplossing, zodat je als groep zzp’ers eenvoudig een eigen wijkteam kunt starten. Je wordt door PlatformVmZ begeleid bij de opstart. 

Als je cliënten zelf in zorg neemt, heb je dezelfde verplichtingen als een grote zorginstelling. Veel van deze zaken worden vaak door allerlei afdelingen in zo’n zorginstelling opgepakt. PlatformVmZ heeft al deze taken in haar digitale platform ingericht. De cliëntdossiers, rapportages, metingen, de planning en declaraties worden allemaal in 1 digitaal platform uitgevoerd. Hiermee heb je als wijkteam een digitaal wijkkantoor. Natuurlijk zal dit wennen zijn en daarom ondersteunen wij jou met een supportteam.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je bevoegd- en bekwaamheid. Via de partners van PlatformVmZ kun je hier ook invulling aan geven, bijvoorbeeld door een bijscholing te volgen of mee te doen aan intercollegiale toetsing / intervisie.

Hier zorgen we gezamenlijk voor, dus PlatformVmZ en jullie als wijkteam. Er zijn verschillende kanalen van waar de aanvragen voor zorg binnenkomen, bijvoorbeeld: ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen of CuraeVitel Balie. Alleen het wijkteam richt zicht op de uitvoering van de zorg. Natuurlijk is het ook mogelijk cliënten in zorg te nemen vanuit je eigen netwerk. Cliënten die in zorg zijn bij het wijkteam, zullen ook direct met het wijkteam communiceren, daarom is het verstandig om een bereikbaarheidsrooster met je wijkteam af te spreken. Wij kunnen jullie helpen bij het inrichten van jullie bereikbaarheid.

Om de zorg te kunnen leveren in de Zorgverzekeringswet is het van belang dat er bij elke cliënt een wijkverpleegkundige betrokken is. Deze stelt de indicatie, monitort, evalueert en organiseert samen met het wijkteam de zorg. PlatformVmZ zorgt samen met jou ervoor dat één of meer wijkverpleegkundigen bij jouw wijkteam zijn aangesloten.

Als zzp’er heb je meestal geen contract met de zorgverzekeraars. Hierdoor is het proces om zorg te leveren bij een cliënt ingewikkelder. Je moet namelijk vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar en de betaling van de zorg gaat via de cliënt. De cliënt moet jou dus uiteindelijk betalen. PlatformVmZ heeft met alle zorgverzekeraars contracten, waardoor vooraf geen toestemming gevraagd hoeft te worden en de betalingen van de zorg direct gedaan worden naar PlatformVmZ. Nadat wij de betaling van de zorgverzekeraars hebben ontvangen, staat de betaling binnen 2 werkdagen ook op jouw rekening.

Je betaalt niks totdat de betaling van geleverde zorguren wordt uitgevoerd. Dus geen eenmalige opstartkosten of kosten voor begeleiding van jouw wijkteam, dit in tegenstelling tot concepten van andere organisaties die jou kunnen helpen om een wijkteam te starten.

Op het moment dat de zorg betaald is door de zorgverzekeraar, ontvang je jouw vergoeding per uur o.b.v. je deskundigheid. Dit zijn netto-tarieven en hier gaan dus geen kosten meer vanaf voor PlatformVmZ.

Op de betaalspecificatie die wij per betaling voor jou maken, zal staan dat wij 10% + BTW (totaal 12,1%) hebben ingehouden van de vergoeding die wij hebben ontvangen van de zorgverzekeraar. Dit zijn de kosten voor onze ondersteuning, beschikbaar stellen van het digitale platform, sluiten van contracten met zorgverzekeraars, etc.

De tarieven per deskundigheid voor 2019 kun je zien op onze startpagina.

De zorgverzekeraars spreken een gemiddeld tarief af met PlatformVmZ, dus geen apart tarief voor Persoonlijke Verzorging of Verpleging. Dit gemiddelde tarief heeft PlatformVmZ omgezet naar een tarief per deskundigheid. De tariefstelling kun je vinden op onze startpagina.

Je kunt je uiten als een wijkteam van PlatformVmZ. Bijvoorbeeld: ‘PlatformVmZ wijkteam Baarn”. Brochures, website, etc. worden dan ook door PlatformVmZ beschikbaar gesteld. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Als jouw wijkteam onder een eigen naam wil opereren, dan is dit ook mogelijk. Brochures, website, etc. moet je dan wel zelf regelen.

 • Zorg dat je een groep zzp’ers in jouw buurt enthousiast maakt om samen met jou een wijkteam te beginnen. PlatformVmZ zal jou ook helpen om zorgverleners in jouw omgeving te benaderen.
 • Met alle geïnteresseerden zullen we dan een bijeenkomst houden bij jullie in de wijk. We nemen dan alles goed door en alle vragen kunnen dan gesteld worden. Daarna bepalen de zorgverleners pas of zij een wijkteam willen starten of niet.
 • Wij zullen na de bijeenkomst zorgen dat alle profielen van de zorgverleners gecheckt worden en een terugkoppeling geven als er wat mist. We melden jullie gratis aan bij Kiwa voor een keurmerk.
 • PlatformVmZ zal in jouw wijk op zoek gaan naar wijkverpleegkundigen die bij jullie willen aansluiten.
 • We maken een planning wanneer jullie willen/kunnen starten met het wijkteam. Hierin wordt ook de opleiding opgenomen om jullie wegwijs te maken in het digitale platform dat je gebruikt om samen te werken.
 • PlatformVmZ zal samen met jullie de huisartsen, ziekenhuizen, etc. benaderen, zodat het voor hen bekend wordt dat zorgvragen naar jullie wijkteam kunnen worden doorgestuurd. Het helpt hierbij altijd als je fysiek kennismaakt met deze organisaties (huisartsen, POH’s, transferverpleegkundige, etc.)
 • Het supportteam en het Kernteam Wijkverpleging van PlatformVmZ zal jullie met name in de opstartperiode intensief begeleiden in het gebruik van het digitale platform en de zaken die je als wijkteam moet uitvoeren.
 • Zorg voor een kleine financiële buffer, omdat de eerste betaling, nadat jullie begonnen zijn met zorgleveren vanuit het wijkteam, meestal 2 maanden duurt. Daarna zullen de betalingen elke 4 weken uitgevoerd worden. Let op, dit is wel afhankelijk van wanneer de zorgverzekeraar betaalt, soms iets eerder, soms iets later.
 • Voor startende ondernemers hebben wij een heel programma: ‘De Start-up professional’. Dit gebruiken we om je te begeleiden.

Samengevat

 • Je kunt per direct een wijkteam starten met andere zzp-zorgverleners uit jouw buurt
 • Je hebt gegarandeerd werk, cliënten worden aangeleverd door PlatformVmZ
 • Je levert gecontracteerde zorg, je hoeft niet zelf te declareren of achter de betalingen aan
 • PlatformVmZ zorgt dat er een bekwame wijkverpleegkundige wordt gekoppeld aan jouw wijkteam
 • Je betaalt geen kosten voor opstart, licentiekosten, bemiddelingsfees of andere additionele kosten
 • Je kunt zelf bepalen hoe het wijkteam zich wil uiten, als PlatformVmZ wijkteam of onder een eigen naam
 • Je wordt als zzp’er gratis aangesloten bij Kiwa Keurmerk
 • Bevoegd- en bekwaamheid is je eigen verantwoordelijkheid. Partners van PlatformVmZ kunnen jou hierbij wel helpen. Deze kosten zijn wel voor eigen rekening van de zzp’er.
 • Je hebt toegang tot veel verschillende aanvullende diensten zoals o.a. wondzorg, materiaal, bijscholing, etc.