20 DECEMBER 2020 - NIEUWE VERSIE SMARTVMZ!

DE WIJZIGINGEN VAN 20 DECEMBER OP EEN RIJ

ALGEMEEN

De ontwikkeling van SmartVmZ gaat constant door. Via feedback vanuit de zorgverleners en organisaties, maar ook de vanuit onze cliëntenraad en belangenverenigingen brengen wij steeds wijzigingen aan. Deze wijzigingen zijn vaak te zien in meer duidelijkheid in schermen, snelheid en de overzichtelijkheid van de juiste informatie. Ook nu hebben wij daar weer een hoop (kleine) dingen aangepast. Dit moet namelijk te merken zijn in hoe SmartVmZ zich gedraagt.

HOOFDSCHERM

Het hoofdscherm (home) is bedoeld om snel een overzicht te krijgen als zorgverlener, zorgorganisatie en/of wijkverpleegkundige waar er actie ondernomen moet gaan worden. Naar aanleiding van feedback die wij krijgen zullen wij aanpassingen blijven doorvoeren. Voor wijkverpleegkundige is nu een extra tegel beschikbaar: Zorgaanvragen. Via deze tegel kunnen de ontvangen zorgaanvragen direct worden opgepakt door de wijkverpleegkundige van de betreffende regio.

ZORGDOSSIER

Als de indicatie werd aangepast en als de wijkverpleegkundige daarna een bestaand actueel zorgplan wilde kopieren, dan ging dit soms fout. Dit probleem is opgelost. Daarnaast zijn er meer controles toegevoegd om de wijkverpleegkundige te helpen als iets in het zorgdossier fout staat.

RAPPORTEREN & METINGEN

Bij de meting 'bloeddruk' stond de volgorde van bovendruk en onderdruk verkeerd om. Dit is aangepast.

PLANNING

In de planning zijn een paar grotere wijzingen doorgevoerd. De route van een agenda kan grafisch in Google Maps worden getoond. Daarnaast is er een scherm gemaakt waarin overlap van zorgmomenten snel kan worden opgelost. Hier kan rekening gehouden worden met (gemiddelde) reistijd. Ook als er een zorgmoment uitvalt kan in hetzelfde scherm de zorgmomenten snel worden vershoven naar nieuwe tijdstippen. Dit nieuwe scherm kan ook vanuit de planning worden opgevraagd om beter overzicht te krijgen op de zorgmomenten. De starttijd kan ook handmatig aangepast worden. Ook wordt nu de reden van annulering in de zorgmomenten duidelijker aangegeven. In onze kennisbank is er ook een instructie beschikbaar. Om deze te raadplegen klik hierboven op de 'PLANNING' of ga naar de Kennisbank en zoek op het woord 'planning'.

AGENDA

Bij het (de)accorderen van de uren werd de zorgmomenten niet goed gesorteerd. Dit is nu wel het geval.

URENOVERZICHT & DASHBOARD

In het urenoverzicht (Toon mijn urenoverzicht) zijn er meer filters toegevoegd en een aantal kolommen, zodat er makkelijker inzicht te krijgen is op de geregistreerde uren. In het dashboard, tabblad rechtmatigheid, zijn er enkele kolommen toegevoegd, waaronder de status (in zorg, uit zorg etc.). In de filter kan een specifieke status gekozen worden.

SIGNALERINGEN

In heel SmartVmZ verschijnen er signaleringen. Sommige signaleringen moeten voor bepaalde situaties nog worden bijgewerkt. Het kan dus soms zijn dat een melding langer in beeld blijft dan zou moeten.

DE WIJZIGINGEN VAN 20 SEPTEMBER OP EEN RIJ

ALGEMEEN

De ontwikkeling van SmartVmZ gaat constant door. Via feedback vanuit de zorgverleners en organisaties, maar ook de vanuit onze cliëntenraad en belangenverenigingen brengen wij steeds wijzigingen aan. Deze wijzigingen zijn vaak te zien in meer duidelijkheid in schermen, snelheid en de overzichtelijkheid van de juiste informatie. Ook nu hebben wij daar weer een hoop (kleine) dingen aangepast. Dit moet namelijk te merken zijn in hoe SmartVmZ zich gedraagt.

HOOFDSCHERM

Het hoofdscherm (home) is bedoeld om snel een overzicht te krijgen als zorgverlener, zorgorganisatie en/of wijkverpleegkundige waar er actie ondernomen moet gaan worden. Naar aanleiding van feedback die wij krijgen zullen wij aanpassingen blijven doorvoeren. Voor wijkverpleegkundige is nu een extra tegel beschikbaar: Zorgaanvragen. Via deze tegel kunnen de ontvangen zorgaanvragen direct worden opgepakt door de wijkverpleegkundige van de betreffende regio.

ZORGDOSSIER

Er zijn een aantal opties toegevoegd in het zorgdossier. Je kunt nu ook zoeken op partnernaam vanuit hetzelfde zoekveld. De status van een zorgdossier kan nu ook met een periode worden aangepast. Dit is noodzakelijk voor bijvoorbeeld een tijdelijke afwezigheid van een cliënt. Resultaat anamnese is uitgebreid met het vasthouden van de historie. Hierdoor blijft altijd inzichtelijk wat de voortgang van parkeerde gebieden zijn. De evaluatie zijn een aantal punten toegevoegd. De afspraak kan vanuit het evaluatiescherm direct worden aangepast naar een andere datum/tijdstip. Ook worden de geparkeerde gebieden direct getoond, zodat de wijkverpleegkundige tijdens de evaluatie direct kan aangeven wat hiermee moet gebeuren.

RAPPORTEREN & METINGEN

Rapporteren en metingen zijn het makkelijkste in te voeren vanuit het zorgmoment dat is ingepland. Via de agenda van de zorgverlener kan direct op het zorgmoment geklikt te worden. Client en datum/tijdstip worden al direct ingevuld. De overige gegevens hoeven dan alleen nog worden toegevoegd. In plaats van tekst invoeren, kun je dit ook doen via spraak. Indien er een meting uitgevoerd moet worden, wordt dit aangeven via een symbool (thermometer) in het zorgmoment. De meting wordt op dezelfde wijze als de rapportage ingevoerd, dus vanuit het zorgmoment. Als er minimaal 2 metingen zijn ingevoerd, kun de voortgang ook in een grafiek tonen. Download de SmartVmZ APP vanuit de App Store of Google Play. Via je mobiel heeft de zorgverlener dan alle gegevens bij de hand.

PLANNING

De planning toont nu standaard op een dag alleen de agenda's van zorgverleners waar zorgmomenten zijn ingepland. Je kunt dan zelf nog kiezen of er meerdere agenda's getoond moeten worden. Dit scheelt veel onnodige acties. De reden van annuleren van zorgmomenten wordt nu duidelijker getoond. Als er een signaal is dat de deskundigheid niet overeenkomt met wat de wijkverpleegkundige in het zorgplan had opgegeven, kan dit in overleg met de wijkverpleegkundige worden aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden dit mag. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de planning. De tijd dat iemand is ingepland wordt nu automatisch getoond. Het automatisch verschuiven van zorgmomenten en berekening van kilometers, efficiënte route en reistijd zal binnenkort beschikbaar komen in SmartVmZ. Wist je dat routeplanning ook al mogelijk was in hetzelfde planscherm? We leggen het graag nog een keertje uit.

AGENDA

Als iemand heel veel zorgmomenten in de agenda had, duurde het soms te lang voordat je alles zag. Dit is opgelost. Vanuit de agenda kan de zorgverlener direct de uren goedkeuren en daarmee bevestigen dat wat er in de agenda staat ook daadwerkelijk geleverd is. Om volledig zicht te krijgen welke zorgmomenten bij een client geleverd moeten worden (ook als zijn deze geannuleerd of nog niet aan een zorgverlener gekoppeld) is dit nu wel volledig te zien in de clientagenda.

URENOVERZICHT & DASHBOARD

Ben in control! Het is belangrijk om informatie over zorglevering, doelmatigheid, rechtmatigheid en declaraties en financiën makkelijk inzichtelijk te hebben. Via het nieuwe dashboard dat we nu beschikbaar stellen, kun je deze informatie real time volgen. Belangrijk is wel dat de planning in SmartVmZ op orde is, dit is een vereiste. Via het urenoverzicht dat al beschikbaar was, kun je alle zorgmomenten en andere afspraken snel inzien. Deze gegevens zijn ook te exporteren naar Excel. Wij zullen de komende tijd het dashboard nog meer gaan uitbreiden met relevante gegevens.

SIGNALERINGEN

SmartVmZ is ingericht als persoonlijke assistent. Je ziet daarom ook op veel plekken hulp en signaleringen, zodat je direct actie kan ondernemen waar nodig. Via de kleuren rood, groen en oranje wordt dit verduidelijkt. De komende tijd zullen we de inrichting van deze signaleringen uitbreiden en aanscherpen. Voor zorgverleners is het essentieel om deze signalen adequaat op te volgen, zodat de kwaliteit van zorg geborgd blijft en er geen vertraging ontstaat bij declareren en uiteindelijk uitbetalen van de zorg.

INSTRUCTIE: INLOGGEN IN 2 STAPPEN

Inloggen in SmartVmZ gaat in twee stappen. Nadat jij jouw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevoerd, wordt er een verificatiecode gevraagd. Deze unieke code wordt getoond in de Google Authenticator app, deze moet je eenmalig installeren op jouw smartphone. Elke keer dat je wil inloggen in SmartVmZ, moet er ook weer een nieuwe code ingevoerd worden. 

EENMALIG INSTALLEREN Google Authenticator APP

Zoek in de App Store naar ‘Goolge Authenticator’ en installeer deze op jouw smartphone

 

Ga naar SmartVmZ en voer in het inlogscherm je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop ‘Inloggen’

Er wordt nu een QR code getoond, met daaronder en instructie. Volg deze instructie stap voor stap.

Nadat je de Google Authenticator App hebt geopend, klik dan op de ‘+’ 

Kies daarna voor ‘Streepjescode scannen’

SmartVmZ is nu aangemaakt in de Google Authenticator App en elke minuut wordt er een nieuwe code getoond. De code voer je in op het scherm van SmartVmZ waar gevraagd wordt om een verificatiecode. Klik daarna op de knop ‘Verifiëren’.

VERIFICATIECODE INVOEREN BIJ ELKE INLOG

Ga naar SmartVmZ en voer in het inlogscherm je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop ‘Inloggen’

Ga naar de Google Authenticator APP en neem de code die staat bij SmartVmZ over in het veld ‘Verficatiecode’ en klik daarna op de knop ‘Verifiëren’.