ZorgThuis Balie

ZorgThuisNL en PlatformVmZ
hebben de coöperatie ZorgThuis Balie opgericht. Nadat de coöperatie vorig jaar november de Wtza-vergunning toegekend heeft gekregen, worden nu concrete vervolgstappen gezet om de coöperatie klaar te maken voor het zorginkooptraject.

Zorgmarkt
Gezien de ontwikkelingen op de zorgmarkt, zien wij dat (kleinere) zorgorganisaties steeds meer moeite hebben om (passende) contracten af te sluiten met verzekeraars, zorgkantoren of gemeenten. De coöperatie is opgericht om zorgorganisaties te bundelen, zodat zij ook aan alle inkoopvoorwaarden kunnen voldoen (o.a. het leveren van alle soorten zorg, inclusief avond, nacht en weekend en specialistische zorg) en dat daarnaast kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid is geborgd. Slimme (digitale) infrastructuur zal worden ingezet om dit efficient en transparant te organiseren. We verwachten hiermee dat de coöperatie voldoende systeemrelevant zal zijn om contracten mee af te sluiten. Hoe meer zorgorganisaties meedoen, des te groter de kans dat contracten worden gesloten.

Informatie
In februari 2023 zijn er twee webinars gehouden waar een toelichting is gegeven op de vervolgstappen die genomen moeten worden. De presentatie en veel gestelde vragen van deze webinars hebben we hier toegevoegd.

Meer informatie of geïnteresseerd om aan te sluiten?
Als je als zorgorganisatie geïnteresseerd bent om aan te sluiten of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@zorgthuisbalie.nl.