Zorgovereenkomst per 1 januari 2024

De zorgovereenkomst die vanaf 1 januari 2024 worden aangemaakt in SmartVmZ zijn gewijzigd. De contractpartij stichting Verbinden-met-Zorg is vervangen door stichting Infra met Zorg. Beide zijn onderdeel van PlatformVmZ, echter hebben wij de activiteiten in Stichting Verbinden-met-Zorg moeten afbouwen, zoals wij ook eerder uitvoerig aan jullie hebben gecommuniceerd. De stichting Infra met Zorg zal zich alleen richten op samenwerking met grote VVT-instellingen in het kader van onze oplossing ‘Grip op uw onderaannemers’. Daarnaast hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd in de zorgovereenkomst, zodat het duidelijker voor de cliĆ«nt is dat stichting Infra met Zorg onderaannemer is van een grote VVT-instelling in een regio. Op onze website worden de afspraken per gemeente toegelicht.