Wlz procedure

Algemeen

Aangesloten organisaties bij PlatformVmZ kunnen ook Wlz-zorg leveren. Om de declaratie goed te later verlopen zijn er een aantal stappen nodig. De procedure wordt hieronder verder toegelicht. Het is van belang dat deze procedure wordt opgevolgd, ander kan dit consequenties hebben voor het uitbetalen van de geleverde zorg. Als er onduidelijkheden of vragen zijn over de procedure, neem dan gerust contact op met support@platforrmvmz.nl.

Uit te voeren stappen

Uit te voeren door de wijkverpleegkundige

 • Zorgplan wordt in SmartVmZ opgesteld
 • Haal de actuele Rekenmodule op (elk jaar is dit een andere versie) – link naar Rekenmodule 
 • Vul de Rekenmodule volledig in (zie onderstaande instructie)
 • Voeg de ingevulde Rekenmodule (Exceldocument) toe in SmartVmZ
 • Stuur een mail naar support@platformvmz.nl met de melding bij welke cliënt deze is toegevoegd 

Uit te voeren door PlatformVmZ

 • Rekenmodule wordt gecontroleerd in SmartVmZ
 • Rekenmodule wordt opgestuurd naar hoofdaannemer
 • Hoofdaannemer communiceert inhoud Rekenmodule naar zorgkantoor
 • Zorgkantoor koppelt terug aan hoofdaannemer of inhoud Rekenmodule overgenomen wordt via een toewijzing
 • Hoofdaannemer geeft akkoord door aan PlatformVmZ

Declareren uren Wlz

 • Uren worden geaccordeerd door zorgverlener(s) in SmartVmZ
 • PlatformVmZ declareert de geaccordeerde uren conform de verdeling die in de Rekenmodule is opgegeven door de wijkverpleegkundige

Workflow (schematisch)

Instructie invullen Rekenmodule

Wanneer een client een WLZ indicatie heeft moet de WLZ rekenmodule ingevuld worden. Met de rekenmodule wordt het budget bij een zorgprofiel, per week, berekend en verdeeld over alle betrokken organisaties die de zorg verlenen.

Stappenplan

Invulveld Rekenmodule Instructie / Toelichting
Aan te vragen zorg
Kies de gewenste leveringsvorm (VPT, MPT, of opname (= intramuraal)
Via PlatformVmZ kan alleen MPT (modulair pakket thuis) geleverd worden.
Wlz sector
Kies de grondslag (PG, Somatisch, Verstandelijk-, lichamelijk-, zintuigelijk gehandicapt).
Geïndiceerd profiel
Kies het geïndiceerde profiel (worden per grondslag getoond).
PGB naast ZIN
Geef aan of dit wel/ niet van toepassing is. Indien ja; vul dan in het extra veld in hoeveel budget er middels PGB wordt besteed.
Aangevraagde zorg op weekbasis
In deze tabel geef je een vertaling van de in te zetten zorg o.b.v. het zorgplan. Ook maak je hier de verdeling van de uren zorg, per prestatie, per week. Ook als er meerdere organisaties betrokken zijn (MPT).

Aan de zijkant van deze tabel wordt berekend hoeveel % van het weekbudget over is en of je eventueel een overschrijding van inzet hebt (zie ook Meerzorg en EKT).

Voorbeeld

Een cliënt gaat elke dag hulp bij de persoonlijke verzorging (PV) a 30 minuten en het injecteren van insuline (VP) 10 minuten ontvangen van jouw eigen organisatie. Daarnaast krijgt hij begeleiding 1 uur BG van organisatie X.

In de rekenmodule geef je aan bij eenheden 210 PV, 70 VP op AGB code 75750828 van hoofdaannemer regio Amsterdam. Daarnaast 60 Bgind op de AGB code van organisatie X. In tabel wordt aangegeven hoeveel % van het budget is ingezet.

Komt er een nieuwe verdeling van inzet of komt er een extra prestatie bij, dan moet dit wel verwerkt worden in een nieuwe module.

Invulveld Rekenmodule Instructie / Toelichting
Zorgsoort
Kies hier het type zorg dat gaat worden ingezet.
Prestatie
Kies de juiste prestatie bij de zorgsoort.
AGB code
Vul hier de AGB code van de organisatie die de betreffende prestatie gaat leveren. Bij de prestatie die jouw organisatie gaat leveren vul je de AGB code van de hoofdaannemer regio Amsterdam in (75750828).
Aantal
Vul hier het aantal minuten dat de betreffende prestatie wordt ingezet per week.
Aangevraagde zorg op weekbasis
In deze tabel geef je een vertaling van de in te zetten zorg o.b.v. het zorgplan. Ook maak je hier de verdeling van de uren zorg, per prestatie, per week. Ook als er meerdere organisaties betrokken zijn (MPT).

Aan de zijkant van deze tabel wordt berekend hoeveel % van het weekbudget over is en of je eventueel een overschrijding van inzet hebt (zie ook Meerzorg en EKT).

Wat moet je invullen?

Via PlatformVmZ kunnen alleen de prestaties PV(H126), VP(H104), Bgind (H300), Huishoudlijke hulp (H117), Technologie tbv PV (H138) en Technologie tbv VP (H139) geleverd worden.

Bij de AGB code moet de AGB code van de hoofdaannemer van de regio (75750828) ingevuld worden.

Bij eenheden vul je per prestatie het totaal aantal minuten per week in. Dit komt overeen met het zorgplan in SmartVmZ.

Wat te doen bij overschrijding van het zorgprofiel?

Wanneer de ingevulde zorginzet (eenheden) over de 100% van het profiel komen, opent er rechts onder automatisch een nieuw veld ‘vervolgactie na rekenmodule’, met de opmerking ‘aanvraag past niet, is er sprake van een bijzondere situatie’.

Indien hier ‘ja’ wordt ingevuld, verschijnen er meerdere regels onder. Voor het aanvragen van gespecialiseerde verpleging of palliatieve zorg dient de onderste regel te kiezen (‘is er sprake en van een overige reden’).

Extra zorg bij PTZ (palliatief terminale zorg) of GVP (gespecialiseerd verpleegkundig handelen) is dus direct vanuit de rekenmodule in te vullen met als onderbouwing de ‘overige reden’. Daarnaast dient bij overschrijding van een zorgprofiel altijd het ‘Adviesformulier V&V’ en ‘meerzorg onderbouwing’ ingevuld te worden (tabblad linksonder in de rekenmodule) Dit dient altijd in overleg met PlatformVmZ aangevraagd te worden.

Prestatie ‘Nachtverpleging (H180)’ kan niet gedeclareerd worden via PlatformVmZ.

Voor meer informatie over de verschillen tussen Meerzorg en EKT (extra kosten thuis) kun je kijken in het Voorschrift zorgtoewijzing.

Kijk je liever een filmpje? Klik dan hieronder voor het instructie filmpje.

INVULLEN EXCEL REKENMODULE (WLZ)

INVULLEN EXCEL REKENMODULE (WLZ)
MET MEERZORG

UPLOADEN REKENMODULE IN SMARTVMZ

Auteur: Kernteam Kwaliteit en Beleid PlatformVmZ
Datum: 22 januari 2024
Versie: 1.0