Vacature: Voorzitter en twee leden Cliëntenraad

De stichting Verbinden-met-Zorg heeft vanwege vertrek van twee leden binnen de Cliëntenraad een vacature voor voorzitter en twee leden. De stichting Verbinden-met-Zorg neemt een unieke positie in binnen de Nederlandse zorg. De stichting biedt een platform voor zorgprofessionals en zorgorganisaties die ondersteund worden bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg, bij het borgen van de rechtmatigheid en het verbeteren van de doelmatigheid. De stichting is WTZi erkend. De stichting ontwikkelt zelf de software voor het platform.

De rol van de Cliëntenraad is vooral beleidsmatig en gericht om randvoorwaarden te creëren voor organisaties die gebruik willen maken van de dienstverlening en daarmee tot betere kwaliteit van zorg te komen.

Profiel voorzitter

 • Bewaakt de sfeer
 • Levert een bijdrage aan effectief overlegproces
 • Zit afwisselend met de bestuurder de vergaderingen voor
 • Kan prioriteiten stellen
 • Kan enthousiasmeren
 • Inhoudelijke kennis van of ervaring met zorg in de thuissituatie

Profiel leden Cliëntenraad

 • Affiniteit met processen in de zorg
 • Inzicht in de complexiteit van de zorg in de thuissituatie
 • Gevoel voor zorgtechnologie
 • Kunnen samenwerken en luisteren
 • In staat zijn onderscheid te maken tussen belang van het platform en het belang van cliënten
 • Kennis van financiering van de zorg

Reacties kunnen naar: info@platformvmz.nl