Toelichting burgerportaal voor wijkverpleegkundigen

Voor de wijkverpleegkundigen is er een instructie en toelichting uitgewerkt m.b.t. het burgerportaal en hoe dit ingezet wordt om zoveel mogelijk participatie en regie bij de burgers (cliënten) te houden.

Visie achter het burgerportaal

Het uitgangspunt van PlatformVmZ is dat zowel zorgprofessional als een burger met een zorgvraag, zo optimaal mogelijk ondersteund wordt via ons (digitale) platform SmartVmZ. PlatformVmZ (platformvmz.nl) is het label dat wij hebben ingericht voor zorgprofessionals en CuraeVitel Balie (curaevitelbalie.nl) is het label dat is ingericht voor burgers. Met beide labels brengen wij wonen, comfort, zorg en technologie bij elkaar en zijn daarmee een uniek concept in Nederland. 

De visie op de ouderenzorg die wij sinds 2016 ook in 8 boeken hebben uitgelegd, is er op gericht om ervoor te zorgen dat iedere burger ook in de toekomst de zorg ontvangt die nodig is. Gezien de vergrijzende bevolking, tekort aan zorgverleners en de oplopende kosten voor zorg zal dit in onze ogen alleen gerealiseerd kunnen worden als de ouderenzorg anders wordt georganiseerd. De afgelopen jaren hebben wij daarom veel geïnvesteerd in verbinding met de juiste partners en in onze eigen software (SmartVmZ). Als aangesloten organisatie en zorgverlener zijn jullie dus direct onderdeel van een uniek concept in Nederland. 

De komende tijd zal je ook steeds meer merken dat wij onze visie gaan invullen. Met de uitrol van SmartVmZ hebben wij meer mogelijkheden m.b.t. het inzetten van E-health toepassingen, monitoren op afstand, en kunnen wij maximaal inzetten op zelfredzaamheid en regie. De technologie die wij in de door ons zelf gebouwde appartementen gebruiken komt van Loxone en zal ook ingezet kunnen worden bij huidige cliënten. Voor hulpmiddelen en materialen hebben wij een samenwerking met Duxxie en met Stamtafel zorgen we dat de cliënt via een eigen veilige sociale (digitale) omgeving betrokken blijft bij het sociale leven. Via een verbinding die we hebben met Dedalus gaan we regionale digitale verbindingen maken, zodat gegevens die belangrijk zijn voor uitvoering van zorg snel, veilig en makkelijk gedeeld kunnen worden. 

In het licht van het bovenstaande moet de inrichting van ons burgerportaal ook worden gezien. De burger (cliënt) is het middelpunt en moet zoveel mogelijk regie hebben over zijn/haar eigen leven. Het is dan ook belangrijk dat het burgerportaal van SmartVmZ door elke cliënt, mantelzorger en/of familielid zal worden gebruikt. 

Burgerportaal 

De werking van het burgerportaal zal persoonlijk worden uitgelegd door de wijkverpleegkundige aan de cliënt en/of mantelzorger. Ook zullen de zorgverleners van de organisaties / zzp’ers worden geïnformeerd wat het gebruik van een burgerportaal inhoudt voor de dagelijkse werkzaamheden, zoals het vastleggen van rapportages of het ondertekenen van het zorgplan of de zorgovereenkomst. Met een foto van de zorgverlener die getoond wordt voor de cliënt geven we een persoonlijke tint aan het burgerportaal.

Aanmaken account voor burger (cliënt)

Het aanmaken van een account voor de burger (cliënt) wordt door de wijkverpleegkundige in SmartVmZ gedaan, omdat bij de rol van een wijkverpleegkundige het organiseren van zorg hoort.

Voorwaarden

Burger / Cliënt moet beschikken over:

  • een persoonlijk e-mailadres
  • een verbinding met internet
  • een computer, tablet of smartphone
  • ID moet geverifieerd en vastgelegd zijn in SmartVmZ

Instructie

  • Ga naar de cliënt
  • Bij “Contactgegevens” moet het e-mailadres van de cliënt ingevuld zijn
  • Bij “Identiteit” moet het ID soort en het ID-nummer ingevuld zijn

Als je deze gegevens hebt aangevuld klik op “Tussentijds opslaan”

Als het account (al) is aangemaakt staat onder het ID nummer de onderstaande melding.

Inloggen op burgerportaal

Nadat er een account voor de burger/cliënt is aangemaakt, wordt er automatisch een e-mail verzonden vanuit SmartVmZ met de inloggegevens naar het e-mailadres dat bij de cliëntgegevens is vastgelegd.

Download eerst de volgende apps op uw tablet of smartphone vanuit de App Store (iOS) of de Google Play Store (Android):

  • Google authenticator
  • SmartVmZ (deze app is niet nodig als u vanaf een laptop of vaste computer gebruik gaat maken van het burgerportaal)

Er is een mail gestuurd met inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) naar het e-mailadres dat in SmartVmZ staat (in uw cliëntdossier). Het kan zijn dat deze mail in de Spam is terecht gekomen.

In DIT FILMPJE (klik hier) filmpje wordt het inloggen nader uitgelegd.

Door te klikken op de link in de e-mail wordt het burgerportaal opgestart. Vul hier de gebruikersnaam (e-mailadres) en het wachtwoord in dat via de mail is toegestuurd naar de burger/cliënt.

Eerste keer inloggen

Als voor het eerst ingelogd wordt in het burgerportaal, moet er eerst een QR code gescand worden met de Authenticator App. Hoe dit moet wordt ook op het scherm toegelicht. Daarna moet de burger/cliënt eenmalig akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Tip

Door een vinkje te zetten voor de tekst ‘Blijf (7 dagen) ingelogd, wordt de gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen op het apparaat dat gebruikt wordt. Na 7 dagen zal SmartVmZ dan weer vragen om het intypen van het wachtwoord.

Wat is er mogelijk met het burgerportaal

De burger wordt in de gelegenheid gesteld om te kunnen participeren in de zorg die wordt uitgevoerd. Dit begint al met een intake-vragenlijst (FHPAST), vervolgens het controleren en ondertekenen van het zorgplan en de zorgovereenkomst, de planning inzien om te kijken wie, wanneer de zorg komt leveren en bij de uitvoering rapportages en metingen te kunnen vastleggen.

Als de burger naasten of andere zorgprofessionals toegang wil geven tot het dossier, kan de burger/cliënt dit zelf doen. Het is mogelijk om ook een deel van het burgerportaal te delen, dus bijvoorbeeld wel de rapportage, maar niet het zorgplan.

Voor de burger is het transparant wie en wanneer toegang heeft tot zijn/haar dossier. De belletjes geven aan in welk onderdeel van het dossier er nieuwe gegevens staan, sinds de laatste keer dat de burger/cliënt zijn/haar dossier heeft ingezien.

Lay-out en toelichting mogelijkheden burgerportaal

klik op afbeelding voor leesbare versie