Tarieven en doelmatigheid 2022

Contracten 2022
Op onze website zijn de tarieven en doelmatigheidsafspraken voor 2022 gepubliceerd. Met een aantal zorgverzekeraars zijn we nog in gesprek (Menzis, ASR), zo ook met de hoofdaannemer voor de regio’s Amsterdam, Diemen, Huizen. We verwachten dat we ook deze afspraken snel kunnen publiceren. 

Met zorgverzekeraar CZ hebben voor 2022 geen regulier contract kunnen sluiten, maar alleen een afbouwcontract voor de zorg voor cliënten die voor 1 november 2021 al in zorg waren.

PGB indicaties
Met een aantal zorgverzekeraars heeft VmZ ook afspraken gemaakt over het stellen van de PGB indicaties voor hun verzekerden. Met de volgende zorgverzekeraars (en al hun labels) heeft VmZ afspraken gemaakt: Zilveren Kruis Achmea, VGZ, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Eno en Caresq.

Voor de cliënten en wijkverpleegkundigen biedt SmartVmZ oplossingen voor het veilig delen van gegevens via het burgerportaal (zoals formulieren, bestanden) en ook de voortgang is online te volgen als de (informele) zorgverleners in het burgerportaal afspraken, rapportages en metingen vastlegt. De tarieven per uur voor PGB indicaties liggen iets hoger voor de wijkverpleegkundige:

  • Zilveren Kruis Achmea: € 67,09
  • VGZ: € 69,09
  • ONVZ: € 70,99
  • Zorg en Zekerheid: € 68,98
  • Eno: € 70,78
  • Caresq: € 61,28

Voor meer informatie rondom de PGB indicaties, stuur een mailtje naar support@platformvmz.nl.