Tarieven 2024

Tariefstructuren bij PlatformVmZ

Een organisatie die is aangesloten bij PlatformVmZ geeft aan via welke tariefstructuur de geleverde zorg afgerekend moet worden. Dit is voor organisaties met personeel meestal ‘organisatietarief’ en voor individuele zzp-zorgverleners een tarief o.b.v. hun deskundigheid. 

Contracten met VVT-instellingen

Vanaf 1-1-2024 heeft PlatformVmZ alleen nog contracten afgesloten met (grote) VVT-instellingen en niet meer direct met zorgverzekeraars. 

Tarieven 2024 – organisaties met personeel

De onderstaande tarieven zijn afgesproken voor de zorg die geleverd wordt bij cliënten die woonachtig zijn in de plaatsten Amsterdam, Diemen, Weesp, Nieuw-Vennep en Huizen. 

Het tarief dat gebruikt wordt is afhankelijk of de cliënt zorg vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ontvangt. Daarnaast is bij de zorg vanuit de Zvw ook nog van belang of de cliënt verzekerd is bij Zilveren Kruis Achmea (of een van hun labels). Een plaatje welke labels er bij welke verzekeringskoepel horen, hebben we op deze pagina toegevoegd.

Hieronder wordt in een schema uitgelegd welke tarief voor de geleverde zorg gebruikt wordt.

Tarieven 2024 – op basis van deskundigheid zorgverlener (zzp’er)

Voor 2024 zijn de uurtarieven voor zorgverleners aangepast. Dit uurtarief wordt gebruikt voor de zorg die afgerekend wordt o.b.v. de deskundigheid van de zzp-zorgverlener.

TARIEVEN PER DESKUNDIGHEID (ZZP’ERS)

Op basis van de afspraken met VVT-instellingen, zijn we tot onderstaande uurtarieven gekomen.

DeskundigheidNiveauTarief (netto)Toelichting
HelpendeNiveau 2€ 37,25Zorgverlener
VerzorgdeNiveau 3€ 45,00Zorgverlener
Verzorgde IGNiveau 3-IG€ 50,00Zorgverlener
VerpleegkundigeNiveau 4 (MBO)€ 55,00Zorgverlener
VerpleegkundigeNiveau 5/6 (HBO)€ 55,00Zorgverlener
WijkverpleegkundigeNiveau 5/6 (HBO)€ 70,00Rol wijkverpleegkundige

Verhoging tarieven 2024 ten opzichte van 2023

De uurtarieven van 2024 zijn met de onderstaande percentages verhoogd ten opzichte van 2023

  • Zvw (uurtarief): 5,85%
  • Zvw trajecten: 6,53% (laag), 6,48 (midden), 5,85% (hoog)
  • Wlz prestaties: 7,57%
  • Deskundigheid: 7,50%