Support als centraal aanspreekpunt

Vanaf 1 mei 2021 wordt support@platformvmz.nl het centrale aanspreekpunt voor alle vragen. Voorheen konden de vragen over declaratie en betalingen naar een apart e-mailadres worden gestuurd (facturen@platformvmz.nl). PlatformVmZ evalueert regelmatig de interne processen en daaruit is naar voren gekomen dat wij onze dienstverlening via één e-mailadres, support@platformvmz.nl, efficiënter kunnen uitvoeren.