Prestatiecodes per 1-1-2019

PlatformVmZ is per 1-1-2019 gecontracteerd door alle zorgverzekeraars. Dit heeft ook als voordeel dat de planning en registratie van de zorgmomenten wat eenvoudiger wordt. T/m 31-12-2018 moesten de zorgmomenten nog uitgesplitst worden naar Persoonlijke Verzorging en Verpleging. Per 1-1-2019 wordt alleen nog prestatiecode ‘Zorg’ gebruikt.