PERSBERICHT: Gezamenlijk contracteren in de wijkverpleging Zorgthuisnl en PlatformVmZ pakken de handschoen op

Geheel in lijn met de werkagenda contractering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) start de Coöperatie Zorg Thuis Balie dit jaar met het gezamenlijk verkopen van zorg namens een tiental aangesloten zorgaanbieders.

Deze coöperatie is een initiatief van Zorgthuisnl en het Platform Verbinden met Zorg. Al sinds 2020, dus ruim voor het bestaan van IZA, zijn de oprichters met elkaar in gesprek om het gezamenlijk verkopen van zorg voor (kleinere) zorgaanbieders mogelijk te maken. Eind 2021 is de Coöperatie Zorg Thuis Balie opgericht en inmiddels hebben zich ruim 20 zorgaanbieders aangesloten bij de coöperatie. Het voornaamste doel van de coöperatie is het bundelen van krachten van (kleinere) zorgaanbieders, hierdoor meer schaalgrootte bereiken en een sterkere en aantrekkelijkere partij vormen voor financiers. Er wordt gekozen voor een bredere benadering dan alleen het gezamenlijk verkopen (contracteren). De coöperatie geeft ook antwoord op vraagstukken als kwaliteit, personeelsbehoud en innovatie. Deze worden op data gedreven werkwijze bewaakt en geoptimaliseerd.

Voorlopig richt de coöperatie zich op de Zvw (wijkverpleging), maar mogelijk zal dit later worden uitgebreid naar de Wlz en / of Wmo.

Om aan te sluiten bij de coöperatie dient uw organisatie lid te zijn / worden van Zorgthuisnl. Meer informatie kunt u opvragen via secretariaat@zorgthuisbalie.nl.