Nieuwe versie SmartVmZ LIVE!

Vanaf 2 december 2021 is de nieuwe versie van SmartVmZ LIVE! Er zijn een groot aantal aanpassingen en nieuwe functies toegevoegd. PlatformVmZ blijft innoveren en verbinden, zodat zorgprofessionals een betrouwbare digitale assistent naast hun hebben om hun werk uit te voeren. Voor burgers is er een veilige digitale omgeving (burgerportaal) die gebruikt kan worden waar zij of hun mantelzorgers, zoveel mogelijk regie over hun leven kunnen blijven houden. Dit in combinatie met technologie, verbinding met welzijn en eventueel het gebruik van hulpmiddelen.

Berichtencentrum
In deze versie hebben wij ook het berichtencentrum geïntroduceerd. Automatisch worden er push-berichten gestuurd naar de app van de zorgverleners als bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige iets in het zorgplan heeft aangepast of wordt er een herinnering gestuurd als er nog bepaalde informatie mist in het dossier. Gebruikers van SmartVmZ, burgers en zorgprofessionals, kunnen op een veilige manier communiceren binnen het digitale systeem. 

Vilans protocollen
De protocollen van Vilans kunnen binnen SmartVmZ door e wijkverpleegkundige gekoppeld worden aan de zorgmomenten. Zorgverleners zien deze dan automatisch, i.c.m. met de uitvoeringsaanwijzingen van de wijkverpleegkundige, in hun agenda en hebben deze dan altijd bij de. hand.

En nog veel meer
Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd in de planning, is er een digitale verbinding met het BIG-register gerealiseerd en zijn de dashboards aangepast, zodat organisaties en zorgprofessionals op elk gewenst moment kunnen zien wat de status is m.b.t. kwaliteit, doelmatigheid, rechtmatigheid en financiële situatie. 

Klik hier voor meer toelichting en uitleg over de nieuwe versie van SmartVmZ!