Nieuwe versie SmartVmZ LIVE!

Vandaag is de nieuwe versie van SmartVmZ LIVE! Deze versie bevat een aantal grote wijzigingen die wij hebben toegelicht op een specifieke pagina. 

Een aantal wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn:

  • Nieuwe app voor alle apparaten (webapp)
  • Nieuwe menustructuur
  • Nieuw berichten, acties en todo centrum
  • WID check
  • Draagkracht / Draaglast model voor cliëntprofielen
  • Wijzigingen in het planscherm
  • Wijkverpleegkundigen meer signalen om te monitoren 
  • Uitbreiding dashboards