Inzet nachtzorg eerst melden bij Kernteam

Eisen hoofdaannemer nachtzorg PTZ
De hoofdaannemer heeft in het contract met alle onderaannemers opgenomen dat er vooraf toestemming gevraagd dient te worden als er meer dan 200 uur per maand aan zorg wordt geïndiceerd en als het langer duurt dan 3 maanden.

Werkwijze PlatformVmZ
Alle onderaannemers van PlatformVmZ dienen om deze reden te melden bij het Kernteam wanneer een van de onderstaande situaties voorkomt:

 • Er een indicatie gesteld wordt van meer dan 200 uur per maand
 • Als de afgegeven PTZ-indicatie langer is dan 3 maanden.
 • Inzet van intensieve nachtzorg

Controle PlatformVmZ
Maandelijks voert PlatformVmZ een controle uit over de geleverde uren. Wanneer er geconstateerd wordt dat er vooraf geen contact is opgenomen met het kernteam, maar dit wel had gemoeten zullen de uren niet gedeclareerd worden.

Contact met Kernteam

 • Ga in SmartVmZ naar ‘Berichten’ (belletje rechtsboven in het scherm)
 • Start een nieuw gesprek
 • Kies bij ‘Aan gebruiker(s)’ voor Kernteam (Groep) (1)
 • Selecteer de cliënt waar het over gaat (2)
 • Geef bij het onderwerp aan “Aanvraag PTZ” (3)
 • Geef in het bericht een korte motivatie waarom PTZ ingezet moet worden (4)
 • Klik op “Verstuur” (5)

Het Kernteam zal dan z.s.m. contact met je opnemen en de casus bespreken.

Raadpleeg de volgende items in de Kennisbank van SmartVmZ: 

 • Afwegingskader palliatieve terminale zorg wijkverpleging
 • Voorbeeld zorgplan nachtzorg laatste levensfase in de wijkverpleging