INSTRUCTIES PLANNING

OPLOSSEN CONFLICTEN (OVERLAPPENDE AFSPRAKEN)

Als er een conflict (overlappende afspraak) is na het toevoegen of wijzigen van een zorgmoment, verschijnt het scherm ‘herplannen’. In dit scherm kan de planner direct de conflicten oplossen.

Het bovenstaande scherm kan in de planning opgevraagd worden door het icoontje ‘Planning checken’ te klikken.