INSTRUCTIE PLANNING

Algemeen

De planning in SmartVmZ is gekoppeld aan de zorginhoud (zorgplan) en is ingericht op basis van het verpleegkundig proces. De rol van de wijkverpleegkundige is essentieel voor het organiseren, monitoren en evalueren. 

Rol wijkverpleegkundige
SmartVmZ dwingt af dat de wijkverpleegkundige betrokken is bij het wijzigen van een zorgplan. Dit is ook de reden waarom er geen reeksen van ad hoc afspraken door de planner gemaakt kan worden. Als de wijkverpleegkundige het zorgplan heeft aangepast, wordt automatisch de zorgmomenten klaargezet in de werkvoorraad voor de planner. Zorgmomenten die nog in de toekomst in de planning staan van het oude zorgplan worden automatisch verwijderd uit de planning.

Controles in de planning
Er worden real time controles uitgevoerd in de planning. Dit is ook de reden dat het scherm soms wat langer moet laden. Vanaf de versie van juni 2024 is een extra optie toegevoegd waarmee de real time controles (tijdelijk) uit te zetten zijn. De informatie op de zorgmomenten wordt dan ook ingekort, zodat er alleen nog een begin- en eindtijd en een cliëntnaam wordt getoond. De controles die uitgevoerd worden in de planning zijn:

  • Overlap van zorgmomenten
  • Minimale deskundigheid wordt ingezet (wvp geeft dit aan in het zorgplan)
  • Afwijking t.o.v. de start- en eindtijd die is opgegeven in het zorgplan.
  • Of  de cliënt afwezig is gemeld
  • Heeft de wvp aangeven dat er metingen uitgevoerd moeten worden
  • Is er een belangrijke rapportage
  • Wat is de status van het zorgmoment

Uitleg scherm planning

OPLOSSEN CONFLICTEN (OVERLAPPENDE AFSPRAKEN)

Als er een conflict (overlappende afspraak) is na het toevoegen of wijzigen van een zorgmoment, verschijnt het scherm ‘herplannen’. In dit scherm kan de planner direct de conflicten oplossen.

Het bovenstaande scherm kan in de planning opgevraagd worden door het icoontje ‘Planning checken’ te klikken.

Versie 2.0
Datum: 17 juni 2024
Auteur: Supportteam PlatformVmZ