Declareren wijkverpleegkundige uren

Veel wijkverpleegkundigen weten niet precies welke werkzaamheden gedeclareerd mogen worden onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vaak worden alleen de uren die worden besteed aan de indicatie en de uitwerking van het zorgplan gedeclareerd. De rol van de wijkverpleegkundige beperkt zich niet tot alleen deze werkzaamheden. Het organiseren, monitoren en evalueren van zorg hoort ook bij deze rol. Als wijkverpleegkundige heb je ook regelmatige contact met andere disciplines om de zorg zo goed mogelijk voor de cliĆ«nt in te richten. Een aantal van deze uren zijn ook declarabel. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft hier een handig overzicht van gemaakt ‘Informatiekaart: hoe bekostig ik als wijkverpleegkundige samen beslissen, casemanagement en transmuraal samenwerken in 2020‘.

Let op: het is een interactief plaatje en werkt niet altijd in alle internetbrowsers. Chrome werkt in ieder geval wel.