Update: CZ biedt VmZ contract voor 2022 (onder voorwaarden)

UPDATE 19-11-2021
CZ zal PlatformVmZ wel een contract aanbieden voor 2022 zodat cliënten die voor 1 november 2021 al in zorg waren, ook in 2022 de zorg kunnen blijven ontvangen. 

ORIGINEEL BERICHT D.D. 17 NOVEMBER 2021
CZ heeft in vanaf 1-1-2022 in haar inkoopvoorwaarden opgenomen dat zij alleen nog zorginstellingen contracteren die minimaal 75% van de zorgverleners in dienst hebben. Het concept van VmZ voldoet hier niet aan en daarom biedt CZ geen contract meer aan voor 2022.

Toelichting
Vanaf 2019 is PlatformVmZ gecontracteerd door CZ op basis van het concept dat wij nu nog steeds hebben. VmZ biedt een volledige infrastructuur aan zorginstellingen en groepen zzp’ers voor zorginhoud, zorgadministratie en juridische zaken (contracten). Wij hebben CZ de afgelopen maanden proberen te overtuigen van de meerwaarde van ons model, echter is het criterium van 75% zorgverleners in loondienst voor ons niet haalbaar en is ook niet de visie waarmee wij ons platform zijn gestart. Wij betreuren het natuurlijk dat nu de continuïteit van zorg onder druk kan komen te staan en de cliënten daarmee geconfronteerd worden. Daarom hebben wie hieronder de consequenties van het niet gecontracteerd zijn vanaf 1-1-2022 toegelicht.

Consequenties
De cliënten die voor 1 november 2021 in zorg zijn gekomen, daarvan kunnen de uren nog gedeclareerd worden bij CZ via PlatformVmZ.

Het is belangrijk om de cliënten zorgvuldig te gaan inlichten over deze situatie. Wij kunnen voorstellen dat cliënten graag hun eigen zorgverlener willen behouden, ook na 31-12-2021. Als dit het geval is dan zijn er een aantal opties:

  • De cliënt stapt over naar een zorgverzekeraar waar PlatformVmZ wel een contract meer heeft afgesloten.
  • Als de cliënt niet wil overstappen, dan kun je als zorgorganisatie / zzp’er kijken of je de uren via een ander kanaal kunt declareren (andere hoofdaannemer bijvoorbeeld)

Indien de cliënt graag verzekerd wilt blijven bij CZ en het geen probleem vindt dat de zorg geleverd wordt door een andere zorgverlener, dan kunnen zij contact opnemen met CZ. Zij zullen dan helpen om hun verzekerde bij een andere gecontracteerde zorginstelling onder te brengen.

Wij begrijpen als er vragen zijn over het bovenstaande. Neem dan gerust contact met ons op via support@platformvmz.nl.

Contracten 2022
Inmiddels hebben de volgende zorgverzekeraars al wel een contract voor 2022 aangeboden aan PlatformVmZ: Zilveren Kruis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Caresq, Eno, VGZ. Met de overige zorgverzekeraars zijn wij nog in gesprek.