Controleren status zorgmomenten

Het controleren of alle zorgmoment in een periode zijn gedeclareerd en betaald kan eenvoudig via de dashboards gedaan worden. PlatformVmZ heeft een maandelijkse en jaarlijkse deadline waar alle gegevens in SmartVmZ van cliëntdossiers tot profielen zorgverleners op orde moeten zijn om de uren te kunnen declareren. 

Jaarlijkse deadline

De jaarlijkse deadline betekent dat op deze datum nog eenmaal de mogelijkheid is om uren uit een voorgaand jaar te declareren. Voor het jaar 2022 is deze deadline gesteld op 6 januari 2023. Controleer ruim voor deze datum dus of er nog uren zijn die gedeclareerd moeten worden en of aan alle declaratievoorwaarden wordt voldaan om deze uren te kunnen declareren. 

Hieronder wordt uitgelegd hoe in SmartVmZ te controleren is of alle uren zijn gedeclareerd of zijn afgekeurd wegens een bepaalde reden.

Controle via SmartVmZ – Dashboard tegel ‘Productie’

  • Start SmartVmZ op en op het ‘Home-scherm’ klik in de tegel ‘Mijn cliënten’ op ‘Toon Dashboard’, vul de filters in (zie hieronder de toelichting)
 
  • Klik op de tegel ‘Productie’
  • Het volgende scherm wordt nu getoond, standaard weergave ‘status zorgmoment’
  • Klik op een kleur in de balk om de details te bekijken, bijvoorbeeld in bovenstaande voorbeeld in de rechtergrafiek op groen, dan zullen de regels getoond worden die afgekeurd zijn, inclusief reden.
  • Hieronder een toelichting op de verschillende soorten status die in de grafieken getoond worden.
Status Toelichting
Aangemaakt
Het zorgmoment is aangemaakt en staat in een agenda van een zorgverlener, maar is nog niet geaccordeerd door de zorgverlener.
Akkoord zorgverlener
De zorgverlener heeft het zorgmoment via zijn/haar agenda goedgekeurd, hiermee bevestigt de zorgverlener de uren conform planning geleverd te hebben.
Akkoord door VmZ
VmZ heeft de uren gecontroleerd of aan alle declaratieregels is voldaan en de uren goedgekeurd, zodat deze klaarstaan om ingediend te worden bij zorgverzekeraar / hoofdaannemer
Afgekeurd door VmZ
Het zorgmoment is afgekeurd door VmZ, de reden staat in de detailregels (deze kunnen getoond worden door op het balkje met de kleur te klikken die voor 'afgekeurd' staat)
Ingediend bij zorgverzekeraar / hoofdaannemer
De zorgmomenten zijn ingediend bij de zorgverzekeraar of de hoofdaannemer. De (factuur)datum van indienen staat in de detailregels als op het balkje wordt geklikt.
Betaald, zie specificatie
De zorgmomenten zijn uitbetaald en er is een betaalspecificatie gemaakt. In de detailregels staan de nummers van de betaalspecificatie waarop het zorgmoment staat.

Voor vragen neem contact op met support@platformvmz.nl