CONTRACTEN 2021

CONTRACTEN 2021

PlatformVmZ heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Zorg die vanaf 1 januari 2021 wordt geleverd kan dan ook gedeclareerd worden voor de bij PlatformVmZ aangesloten organisaties / zzp’ers, mits er aan de declaratievoorwaarden voldaan wordt.

Budget
Met de grote zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, CZ, Menzis) is er een budget voor 2021 afgesproken. PlatformVmZ zal de uitputting van het budget vanaf het begin van het jaar bewaken. Indien het budget dreigt overschreden te worden, zal PlatformVmZ met de zorgverzekeraars in overleg treden of er een mogelijkheid is om aanvullende afspraken te maken. 

Tarieven
De definitieve tarieven zijn nog niet voor alle zorgverzekeraars bekend. Wij zullen begin volgende week de tarieven publiceren op onze website.

Doelmatigheid
Met alle grote zorgverzekeraars is een afspraak gemaakt over doelmatigheid. Door de zorgverzekeraars wordt dit bepaald via het gemiddeld aantal uur dat per cliënt aan zorg geleverd wordt. Als aangesloten organisatie / zzp’er moet je ook aan deze doelmatigheid voldoen. De afspraak die de zorgverzekeraars met ons hebben gemaakt voor doelmatigheid is 15 uur gemiddeld per client. Dit zullen wij elke maand bij de declaratie toetsen. Zelf kan de organisatie / zzp’er via het dashboard in SmartVmZ dit ook inzien.

Voorbeeld
– 10 cliënten in zorg
– totaal aantal geleverde uren bij deze cliënten is 200
– de doelmatigheid is dan 200 / 10 = 20 uur

In bovenstaand voorbeeld is dit hoger dan de 15 uur die is afgesproken met de grote verzekeraars. In deze gevallen kunnen wij dan niet alle uren declareren omdat wij dan niet aan de afspraken voldoen, wat consequenties kan hebben in de vorm van terugbetalen van reeds betaalde zorg of dat er voor 2022 geen contract meer wordt afgesloten met PlatformVmZ.