ASR biedt VmZ geen contract 2022

Sinds 2019 is VmZ door ASR gecontracteerd. Voor het jaar 2022 voldoet VmZ niet meer aan hun inkoopvoorwaarden. Deze stellen dat 75% van de zorgverleners in dienst moeten zijn van de hoofdaannemer (Vmz). Afgelopen maanden heeft VmZ nogmaals het concept van VmZ toegelicht en aangegeven dat 74% van de zorgverleners bij de aangesloten organisaties in loondienst is. ASR blijft echter bij hun beslissing om voor 2022 geen contract met VmZ te sluiten, terwijl andere zorgverzekeraars op deze voorwaarde een uitzondering hebben gemaakt voor VmZ.

Consequentie
Cliënten die voor 1 januari 2022 al in zorg waren, daar mag de zorg nog geleverd worden en dit wordt ook vergoed door ASR. Cliënten na 1 januari 2022 worden niet meer vergoed via VmZ.

Cliënten die nu nog in zorg genomen worden en bij ASR verzekerd zijn kunnen dus niet gedeclareerd worden door VmZ.