Actiz update 17 April 2020

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond COVID-19.

Factsheet PBM: wanneer welk mondmasker gebruiken? 
Gisteren heeft het ministerie van VWS de factsheet ‘wanneer moet welk mondmasker gebruikt worden?’ op ons verzoek gecorrigeerd en opnieuw gepubliceerd.

Vernieuwde aanvraagprocedure persoonlijke beschermingsmiddelen
Eerder hebben we u geïnformeerd over het nieuwe verdeelmodel persoonlijke beschermingsmiddelen en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Er zijn problemen in de landelijke inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Inmiddels is dit proces aangepast. Voor de hernieuwde procesbeschrijving verwijzen we u naar de factsheet inkoop en distributieproces persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanaf heden is het mogelijk om uw persoonlijke beschermingsmiddelen via Mediq-portal te bestellen.

Aanpassing testbeleid RIVM
Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een verhelderde richtlijn gepubliceerd voor het testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Alle zorgmedewerkers met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts kunnen zich laten testen. Daarnaast heeft het ministerie van VWS inmiddels een Q&A gepubliceerd over het testbeleid. Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis kunnen, als hun werkgever geen testen uitvoert, terecht bij de GGD.

GRZ Behandeladvies post COVID-19 gepubliceerd
De COVID-19 pandemie gaat een nieuwe fase in nu steeds meer patiënten na COVID revalideren. Vaak zal die revalidatie op de GRZ plaatsvinden. Verenso heeft daarom samen met ActiZ, de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) en Laurens (zorgaanbieder) onder leiding van hoogleraren Wilco Achterberg en Sytse Zuidema een eerste versie van het behandeladvies Post-COVID-19 GRZ opgesteld. Gezien het specifieke karakter van deze revalidatie en het gebruik van veel GRZ-afdelingen als Corona-unit, lijkt afstemming over dit aanbod in uw ROAZ-regio voor de hand te liggen.

Compensatie voor omzetverlies, beschikbaarheid en kosten van de coronacrisis
Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen. ActiZ heeft voor u een overzicht gemaakt van alle verschillende regelingen. Nog niet alles is duidelijk en de komende tijd wordt zowel de inhoud per regeling als de samenhang tussen de vele regelingen nader uitgewerkt. 
Naast dit overzicht heeft ActiZ specifiek voor de financiële en zorgin- en verkoopexperts van uw organisatie een online netwerk gemaakt over zorg continuïteit tijdens de crisis. Het netwerk is ingericht om informatie uit te wisselen over: individuele bedrijfsstrategie, voorgenomen en bestaande in- en verkoopprijzen, marges, kostprijzen of onderdelen daarvan, kortingen, opslagen en huidige verkoopvolumes en volumes in het verleden. Op het netwerk zijn de spelregels (ACM) en gebruiksinstructies expliciet beschreven.

‘Covid-19: Corona en duurzaam inzetbare medewerkers’ – kijk het webinar terug
Vanmiddag vond het vierde webinar in de serie lessons learned plaats: ‘Covid-19: corona en duurzaam inzetbare medewerkers’, ditmaal vanuit de ervaringen van Espria en Stichting De Wever. Het webinar kunt u hier terugkijken. Het door Espria en Stichting De Wever ter beschikking gesteld materiaal wordt zo spoedig mogelijk in het corona netwerk geplaatst.  

Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde voor en door SO’s
Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen die door COVID-19 overbelast (dreigen te) raken, is door ActiZ, Verenso en ANW Nederland een Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde (SHD) opgericht. De Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde is per vandaag beschikbaar voor de regio’s Brabant, Rotterdam, Amsterdam en Zwolle. Zorgorganisaties in die regio’s krijgen tussen vandaag en maandag 20 april nader bericht van ActiZ met meer informatie waaronder het specifieke telefoonnummer. Als ook in uw regio een situatie van overbelasting door COVID-19 dreigt, dan kunt u zich wenden tot Cees de Wildt c.de.wildt@actiz.nl.

Actueel beeld ziekteverzuim
Op basis van informatie van leden zien we dat het verzuim door de coronacrisis oploopt naar zo’n 10% gemiddeld met grote regionale verschillen. In 2019 was het verzuim in de sector gemiddeld 6,92%. Preciezere cijfers volgen eind april in de Vernet-benchmark op basis van voor onze sector representatieve gegevens die nu wekelijks worden uitgevraagd.

Nationale Zorgklas: maak kennis met hét opleidingsplatform voor snelle inzetbaarheid
Op donderdag 23 april van 11.00-12.00 uur organiseren we een webinar over de Nationale Zorgklas met een sneak preview, de rol en betekenis van dit opleidingsplatform voor u als werkgever, de kosten en aanmeldprocedure. Tijdens dit live webinar kunt u ons ook laten weten wat uw huidige opleidingsbehoefte is, zodat we de Nationale Zorgklas voor nu actueel en voor straks relevant kunnen houden. Meld u hier aan.

Richtlijn VWS kwetsbare mensen
Het ministerie van VWS heeft samen met het RIVM vier richtlijnen gepubliceerd over mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding/ dagopvang en hulpmiddelen voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Het uitgangspunt is dat de zorg aan deze kwetsbare mensen waar mogelijk doorgang vindt. Uiteraard binnen de ruimte die de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen bieden.

Kamerdebat
In het debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus werd uitgebreid stilgestaan bij de situatie in verpleeghuizen en de zorg thuis. Er is vooral gesproken over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, testen en de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

In de media
Gisterenavond was ActiZ bestuurslid Conny Helder te gast op NPO Radio in het programma ‘Dit is de Dag’. Ze sprak over de dilemma’s en uitdagingen in de zorg voor ouderen. Het item ishier terug te luisteren. Deze ochtend was ze samen met Diederik Gommers te horen op Radio 1 over het afscheid nemen van stervende bewoners in verpleeghuizen of patiënten op de ic’s. Het item werd uitgezonden rond 7.35u.

Meer informatie
Via onze pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van de laatste nieuws. Ook is er het dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden, met ook de contactmogelijkheden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website.