Aanmelden second opinion indicatie

Indien zorgverzekeraars een second opinion willen op een indicatie die zij moeten beoordelen, dan richten zij zich regelmatig tot PlatformVmZ. Het Kernteam Wijkverpleging van PlatformVmZ voert de second opinion uit.

Voor meer informatie over de werkwijze rondom de second opinion ga naar de pagina ‘Support‘ op deze website.