Het kan gebeuren dat u ontevreden bent. U vindt bijvoorbeeld dat de zorgverlening niet goed is of dat afspraken niet worden nagekomen. Hieronder wordt toegelicht hoe de klachtenregeling bij Stichting Infra met Zorg (PlatformVmZ) is ingericht. U kunt uw klacht melden bij de klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@platformvmz.nl.