WERK MEE AAN DE ZORG VAN DE TOEKOMST!

Zorgprofessionals maken steeds meer gebruik van technologie in de zorg. Platform Verbinden-met-Zorg (VmZ) heeft daarom eigen software ontwikkeld (SmartVmZ) om zorgverleners optimaal te ondersteunen zodat de werkpraktijk op een eenvoudige wijze verbonden wordt aan technologische oplossingen, waarmee we een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg.

Ouderen die langer thuis blijven wonen, zullen ook steeds meer ondersteund worden door technologie. CuraeVitel Balie kan de technologische mogelijkheden afstemmen op de persoonlijke situatie. Als er dan onverwacht toch iets gebeurt, wordt automatisch de familie ingelicht of gaat er een signaal naar de alarmcentrale. Bij de CuraeVitel Balie kan iedereen terecht, ook voor comfortdiensten of zorg. Dit allemaal allemaal draagt bij aan langer thuis zonder zorgen.

LAATSTE NIEUWS

ONZE VISIE OP DE OUDERENZORG

De visie op toekomstbestendige ouderenzorg die aan de basis ligt van VmZ en CuraeVitel Balie, is door VmZ bestuurder Harry Woldendorp toegelicht in meerdere boeken die zijn uitgegeven zowel nationaal als internationaal. In deze publicaties wordt uitgelegd hoe de toepassing van platformtechnologie zal leiden tot een toekomstbestendige ouderenzorg. VmZ en CuraeVitel Balie zijn de eerste organisaties in Nederland die op deze visie zijn ingericht.


ZIE JE BIG PICTURE
(OKT 2021)

EEN ROUTEKAART VOOR EEN DIGITALE TRANSFORMATIE VAN ORGANISATIES (2021)

DE VISIE VERTAALT IN UNIEKE SOFTWARE

VmZ ontwikkelt als enige zorginstelling zelf haar eigen software (SmartVmZ) op basis van de zorginhoudelijke processen. De ambitie van VmZ is om zoveel mogelijk (zorg)processen te ondersteunen met tools en standaardisatie. Via eenvoudige verbindingen vanuit de software met leveranciers van technologie, hulpmiddelen en materiaal, wordt het voor de zorgverlener en de burger simpel om vanuit een digitale plek alles te organiseren.

GEVALIDEERDE ANAMNESE VRAGENLIJST

De client kan zelfstandig via het burgerportaal of samen met de wijkverpleegkundige de vragenlijst invullen. SmartVmZ zet deze automatisch om in een gestructureerde anamnese voor de wijkverpleegkundige.

ZONDER ANAMNESE GEEN ZORGPLAN

SmartVmZ borgt dat de wijkverpleegkundige voldoende onderbouwing geeft in de anamnese voordat het zorgplan definitief gemaakt kan worden.

REGIE BIJ WIJKVERPLEEGKUNDIGE 

De wijkverpleegkundige legt vast welke (voortgangs) rapportages van de zorgverleners verwacht worden. SmartVmZ monitort automatisch de zorgverleners dit opvolgen.

ZORGINHOUD ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET PLANNING

SmartVmZ genereert automatisch de zorgmomenten voor de planning nadat de wijkverpleegkundige het zorgplan definitief heeft gemaakt.

SMARTVMZ VERBINDT

INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

WIJ BIEDEN WIJKVERPLEEGKUNDIGEN EEN INTERESSANTE BAAN OF OPDRACHT OM EEN BIJDRAGE TE LEVEREN IN HET INRICHTEN VAN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG MET BEHULP VAN TECHNOLOGIE

VMZ WIJKTEAM

EEN VMZ WIJKTEAM STARTEN MET ZZP'ERS OF IN LOONDIENST WAAR JE EEN BIJDRAGE LEVERT AAN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG MET INZET VAN TECHNOLOGIE

ZORGINSTELLINGEN

ZORGINSTELLINGEN DIE WILLEN BIJDRAGEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG MET INZET VAN TECHNOLOGIE KUNNEN ZICH AANMELDEN BIJ VMZ ALS ONDERAANNEMER

ZZP'ERS IN DE ZORG

WIL JE BIJ EEN VAN DE AANGESLOTEN ZORGINSTELLINGEN OF VMZ WIJKTEAMS WERKEN OP INHUURBASIS, MAAK DAN EEN PROFIEL AAN IN SMARTVMZ!

SMARTVMZ APP

De SmartVmZ App kan gedownload worden op zowel iOS als Android telefoons. SmartVmZ is ingericht als een persoonlijke digitale assistent en is te gebruiken op elk device zoals laptop, tablet of smartphone. Alle benodigde gegevens zijn direct binnen handbereik en er kan direct informatie worden aangevuld of gewijzigd. Direct als de gegevens zijn vastgelegd, zijn deze ook direct beschikbaar voor de cliënten.

BURGERPORTAAL

regie bij de burger

 • INTAKE VRAGENLIJST

  Via een gevalideerde vragenlijst die de burger online of met behulp van de wijkverpleegkundige invult, is er direct een goed beeld van de persoonlijke situatie.

 • INZICHT IN ZORGPLAN

  Het zorgplan dat opgesteld wordt door de wijkverpleegkundige is voor de burger altijd online in te zien en kan ook een digitale handtekening gezet worden voor akkoord.

 • AGENDA

  Altijd op de hoogte wanneer en welke zorgverlener de zorg komt leveren. De burger kan eigen activiteiten in de agenda zetten, zodat zorgverleners inzicht hebben wanneer de zorg geleverd kan worden.

 • ZELF RAPPORTEREN

  Zelf kan de burger rapporteren over hoe het gaat, waardoor de zorgverlener ook op afstand de situatie kan monitoren.

 • ZELF METEN

  Metingen zoals bloeddruk, saturatie, etc. kunnen door de burger zelf worden uitgevoerd en vastgelegd. Met deze gegevens kan de zorgverlener bepalen of er actie ondernomen moet worden.

 • BEOORDELEN ZORG

  Burgers kunnen elk zorgmoment beoordelen om feedback te geven aan de zorgverlener en zorgorganisatie over hun ervaringen op de zorgverlening.

 • TOEGANG DOSSIER

  Burgers hebben volledige toegang tot hun gegevens en bepalen zelf of en wat zij willen delen met bijvoorbeeld familieleden of mantelzorgers.

 • COMMUNICEREN

  Burgers kunnen via het burgerportaal communiceren met hun zorgverleners of hun netwerk. Dit gebeurt allemaal in een beveiligde omgeving.

 • BESTELLEN MATERIAAL

  In het burgerportaal kunt u via onze partner Duxxie direct materiaal of hulpmiddelen bestellen. Er zijn tientallen leveranciers die hun producten aanbieden. Alles is direct te bestellen vanuit het burgerportaal.

 • TECHNOLOGIE IN HUIS

  Langer veilig thuis wonen kan prima met ondersteuning van technologie. Onze partner Loxone biedt oplossingen op maat met een verbinding naar de G4S alarmcentrale.

 • ALTIJD IN CONTACT

  Via de technologische oplossingen worden automatische signalen naar familieleden, mantelzorgers of zorgverleners gestuurd. Monitoren op afstand met behoud van privacy.

 • GEGEVENS BEVEILIGD

  Gegevens in het burgerportaal zijn optimaal beveiligd en is altijd duidelijk wie tot welke gegevens toegang heeft en wanneer en door wie deze zijn bekeken.