DÉ OPLOSSING VOOR VVT-ZORGINSTELLINGEN

VVT-instellingen (hoofdaannemers) werken steeds meer samen met onderaannemers. PlatformVmZ heeft een uniek bewezen model waarmee hoofdaannemers grip houden op hun onderaannemers.

ONZE VISIE OP DE OUDERENZORG

De visie op toekomstbestendige ouderenzorg die aan de basis ligt van PlatformVmZ, is door VmZ voormalig bestuurder Harry Woldendorp toegelicht in meerdere boeken die zijn uitgegeven zowel nationaal als internationaal. In deze publicaties wordt uitgelegd hoe de toepassing van platformtechnologie zal leiden tot een toekomstbestendige ouderenzorg. PlatformVmZ is de eerste organisatie in Nederland die op deze visie is ingericht.

Boek toekomstbestendige ouderenzorg

DE VISIE VERTAALT IN UNIEKE SOFTWARE

VmZ ontwikkelt zelf haar eigen software (SmartVmZ) op basis van de zorginhoudelijke processen. De ambitie van VmZ is om zoveel mogelijk (zorg)processen te ondersteunen met tools en standaardisatie. Via eenvoudige verbindingen vanuit de software met leveranciers van technologie, hulpmiddelen en materiaal, wordt het voor de zorgverlener en de burger simpel om vanuit een digitale plek alles te organiseren.

GEVALIDEERDE ANAMNESE VRAGENLIJST

De client kan zelfstandig via het burgerportaal of samen met de wijkverpleegkundige de vragenlijst invullen. SmartVmZ zet deze automatisch om in een gestructureerde anamnese voor de wijkverpleegkundige.

ZONDER ANAMNESE GEEN ZORGPLAN

SmartVmZ borgt dat de wijkverpleegkundige voldoende onderbouwing geeft in de anamnese voordat het zorgplan definitief gemaakt kan worden.

REGIE BIJ WIJKVERPLEEGKUNDIGE 

De wijkverpleegkundige legt vast welke (voortgangs) rapportages van de zorgverleners verwacht worden. SmartVmZ monitort automatisch de zorgverleners dit opvolgen.

ZORGINHOUD ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET PLANNING

SmartVmZ genereert automatisch de zorgmomenten voor de planning nadat de wijkverpleegkundige het zorgplan definitief heeft gemaakt.

SMARTVMZ VERBINDT

INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

WIJ BIEDEN WIJKVERPLEEGKUNDIGEN EEN INTERESSANTE BAAN OF OPDRACHT OM EEN BIJDRAGE TE LEVEREN IN HET INRICHTEN VAN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG MET BEHULP VAN TECHNOLOGIE

VMZ WIJKTEAM

EEN VMZ WIJKTEAM STARTEN MET ZZP'ERS OF IN LOONDIENST WAAR JE EEN BIJDRAGE LEVERT AAN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG MET INZET VAN TECHNOLOGIE

ZORGINSTELLINGEN

ZORGINSTELLINGEN DIE WILLEN BIJDRAGEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG MET INZET VAN TECHNOLOGIE KUNNEN ZICH AANMELDEN BIJ VMZ ALS ONDERAANNEMER

ZZP'ERS IN DE ZORG

WIL JE BIJ EEN VAN DE AANGESLOTEN ZORGINSTELLINGEN OF VMZ WIJKTEAMS WERKEN OP INHUURBASIS, MAAK DAN EEN PROFIEL AAN IN SMARTVMZ!

SMARTVMZ APP

De SmartVmZ App kan geïnstalleerd worden vanuit SmartVmZ op elk apparaat, zowel smartphone, tablet, computers en laptops. De app uit de Apple Store en de Google Play Store zullen niet meer worden ondersteund. 

SmartVmZ is ingericht als een persoonlijke digitale assistent en is te gebruiken op elk device zoals laptop, tablet of smartphone. Alle benodigde gegevens zijn direct binnen handbereik en er kan direct informatie worden aangevuld of gewijzigd. Direct als de gegevens zijn vastgelegd, zijn deze ook direct beschikbaar voor de cliënten.

BURGERPORTAAL

regie bij de burger

INTAKE VRAGENLIJST

Via een gevalideerde vragenlijst, die de burger zelfstandig online of met ondersteuning van de wijkverpleegkundige invult, is direct een volledig beeld van de persoonlijke situatie.

INZICHT IN ZORGPLAN

Het zorgplan dat opgesteld wordt door de wijkverpleegkundige is voor de burger altijd online in te zien en kan ook een digitale handtekening gezet worden voor akkoord.

AGENDA

Via de agenda is de burger altijd op de hoogte wanneer welke zorgverlener de zorg komt leveren. De burger kan ook eigen activiteiten in de agenda zetten, zodat de te leveren zorg goed afgestemd kan worden.

ZELF RAPPORTEREN

De burger kan zelf rapporteren over hoe het gaat, waardoor zorgverleners of mantelzorgers ook op afstand de situatie kunnen monitoren. Monitoren op afstand is daardoor mogelijk, en ook meer privacy voor de burger.

ZELF METEN

Metingen zoals bijvoorbeeld bloeddruk, saturatie, etc. kunnen door de burger zelf worden uitgevoerd en vastgelegd. Via deze informatie kan de zorgverlener bepalen of er actie ondernomen moet worden.

BEOORDELEN VAN DE ZORG

Burgers kunnen bij elk zorgmoment beoordelen en feedback geven aan de zorgverlener en zorgorganisatie over hun ervaringen m.b.t. de zorg.

TOEGANG DOSSIER

Burgers hebben volledige toegang tot hun gegevens en bepalen zelf of en welke gegevens zij willen delen met bijvoorbeeld een familielid of mantelzorgers.

COMMUNICEREN

Burgers kunnen via het burgerportaal communiceren met hun zorgverleners of hun netwerk. Dit gebeurt allemaal in een beveiligde omgeving.

BESTELLEN MATERIAAL

In het burgerportaal kunt u via onze partner Duxxie.nl direct materiaal of hulpmiddelen bestellen. Er zijn tientallen leveranciers die hun producten aanbieden, waardoor de keuze voor de burger groot is.

TECHNOLOGIE IN HUIS

Met ondersteuning van technologie is het mogelijk om comfortabel en veilig langer thuis te kunnen bijven wonen. Onze partner Loxone biedt oplossingen op maat met een verbinding naar een alarmcentrale (G4S).

ALTIJD IN CONTACT

Via technologische oplossingen worden automatisch signalen naar familieleden, mantelzorgers of zorgverleners gestuurd. Hierdoor kan er gemonitord worden op afstand met behoud van privacy.

GEGEVENS BEVEILIGD

Gegevens in het burgerportaal zijn optimaal beveiligd en het is altijd duidelijk wie tot welke gegevens toegang heeft, en wanneer en door wie deze zijn bekeken.