U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuws

Tarieven 2019 gepubliceerd - voor zzp'ers en organisaties

Gepost 2019/01/04

 

 

Vanaf 1-1-2019 is PlatformVmZ gecontracteerd door verschillende zorgverzekeraars. Dit heeft als gevolg dat niet-gecontracteerde zorg niet meer ondersteund wordt door PlatformVmZ vanaf 1-1-2019. De zzp'ers en organisaties die gebruik maken van de dienstverlening van PlatformVmZ, zullen zich ook conformeren aan de gestelde voorwaarden. Deze zijn ook aangegeven in onze Algemene Voorwaarden en zijn te raadplegen op de website https://platformvmz.nl. Tarieven zijn te raadplegen op onze startpagina.

Lees de rest van deze post »

Stichting Verbinden-met-Zorg zoekt twee toezichthouders

Gepost 2018/11/30

 

Aandachtsgebied: Zorg en kwaliteit & Zorg en ICT

De stichting Verbinden-met-Zorg kent een uniek concept. Via platformtechnologie worden zzp‘ers in de ouderenzorg ondersteund bij al hun activiteiten: zorginhoud, administratie, declaratie en zelfstandigheid (www.platformvmz.nl). Daarnaast kent de stichting samen met CuraeVitel een cliëntportaal waardoor cliënten online zorg kunnen regelen en maximale regie hebben over het zorgproces (www.curaevitelbalie.nl). De stichting heeft een WTZi erkenning, heeft contracten met een aantal zorgverzekeraars en beschikt over een eigen ECD en eigen software.

Lees de rest van deze post »

Zzp'er in de zorg? Wat zijn de mogelijkheden om zorg te leveren in 2019?

Gepost 2018/11/22

Er is onrust onder zzp’ers over de continuïteit van hun werkzaamheden als zelfstandige professional in de zorg vanaf 1-1-2019. De zorgverzekeraars zouden het voor zzp’ers onmogelijk maken om zorg te verlenen aan eigen cliënten. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om zorg te (blijven) leveren aan eigen cliënten. Welke zijn deze? PlatformVmZ is in ieder geval één van de opties!


Op 6 juni 2018 is door de partijen VWS, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Actiz, VNG, PFN, BTN een Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 getekend. In dit document wordt het volgende over niet-gecontracteerde zorg gezegd: “Contractering is hèt vehikel om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de juiste zorg op de juiste plek. Partijen vinden de groei van niet-gecontracteerde zorg onwenselijk”

Bovenstaande zal dus worden vertaald in beleid. Er zullen maatregelen getroffen worden om dit doel te bereiken. Het beheersbaar houden van de zorgkosten in Nederland is een taak van de overheid en de zorgsector. Gezamenlijk willen zij er voor zorgen dat ook de volgende generaties nog toegang hebben tot betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Eén van de maatregelen is het cessieverbod zoals Zilveren Kruis dit jaar al hanteert. Vanaf 1-1-2019 zal ook VGZ, Menzis en waarschijnlijk de meeste andere verzekeraars deze maatregel gaan doorvoeren. 

De interpretatie van bovenstaande maatregel door zzp’ers is dat deze maatregel is ingesteld om zzp’ers het werken in de zorg onmogelijk te maken. De lezing van PlatformVmZ is dat het hier juist gaat om het afdwingen van gecontracteerde zorg. Het is dus zaak dat je als zzp’er probeert conform gecontracteerde zorg de zorg te leveren. Veel zzp’ers vinden dit vaak ingewikkelde procedures en soms voldoen individuele zzp’ers niet aan alle criteria die de zorgverzekeraar in hun inkoopbeleid stelt. Toch zijn er genoeg mogelijkheden. Hieronder lichten wij deze toe. 

Lees de rest van deze post »

PlatformVmZ zoekt net afgestudeerde HBO-V'ers en biedt hen een interessante baan!

Gepost 2018/11/19

PlatformVmZ zoekt wijkverpleegkundigen die met ons het wijkverpleegkundig vak op een ondernemende wijze invullen vanuit een nieuwe blik op het organiseren van zorg rondom cliënten. Ben je net afgestudeerd als HBO (wijk)verpleegkundige en ben je toe aan een nieuwe uitdaging (inschaling FWG 55), neem dan contact met ons op. Je kunt het uiteraard ook op zelfstandige (zzp) basis invullen.

Wat zoeken wij?
Wijkverpleegkundigen met passie voor hun vak en die ondernemend zijn in de uitvoering hiervan. Je werkt als wijkverpleegkundige, maar hebt daarnaast ook de verantwoordelijkheid voor het begeleiden en coachen van zorgorganisaties of zelfstandige zorgverleners. Daarnaast kun je kwaliteitsprojecten uitwerken binnen het platform, zelf nieuwe projecten of initiatieven initiëren en actief nieuwe zorgverleners benaderen om zich te verbinden aan het Platform. PlatformVmZ is een landelijke organisatie met een kantoor in Baarn.
 
Geïnteresseerd? Stuur je CV naar info@platformvmz.nl.
Website PlatformVmZ: https://platformvmz.nl

Lees de rest van deze post »

Skipr: CuraeVitel en PlatformVmZ starten ouderenloket

Gepost 2018/11/09

CuraeVitel en Platform Verbinden met Zorg (PlatformVmZ) hebben de handen ineengeslagen om een gebruiksvriendelijk portaal met woon-, zorg- en comfortdiensten te ontwikkelen. De CuraeVitel Balie werkt als een portaal waar de oudere cliënt zelf de juiste zorg kan vinden en aanvragen.

Het portaal moet ouderen meer regie geven over de invulling van deze zorgvraag. "Via CuraeVitel Balie kan iemand op basis van eigen criteria de zorgverlener kiezen die bij hem of haar past en afspraken plannen wanneer het uitkomt. Alle rompslomp met betrekking tot aanvragen bij de Zvw, WMO of Wlz wordt op de achtergrond automatisch geregeld", zegt Harry Woldendorp van Platform Verbinden met Zorg. "CuraeVitel Balie regelt zorg aan de voorkant en hoe meer je aan de voorkant doet, hoe goedkoper het aan de achterkant wordt.

Volgens Paul Witteman van CuraeVitel zal het portaal bijdragen aan kostenbeperking in de ouderenzorg. "Om ook in de toekomst gespecialiseerde ouderenzorg te kunnen blijven bieden zonder enorme kostenstijgingen, moeten wij nu ingrijpen", aldus Witteman. 

CuraeVitel Balie verzorgt zorg, woon- en comfortdiensten voor ouderen. Platform Verbinden met Zorg is een netwerk van ruim 2500 deskundige zzp’ers en organisaties in de zorg met een eigen medische staf en Wtzi-toelating. (lees artikel)

Lees de rest van deze post »

CuraeVitel Balie - Zorg zonder gedoe

Gepost 2018/11/08

CuraeVitel Balie geeft Senioren zelf de regie 

BAARN-UTRECHT 8 NOVEMBER 2018 – Ouderenzorg wordt onbetaalbaar als deze op de huidige wijze georganiseerd blijft. CuraeVitel Balie draait daarom de zorgrollen om. De balie werkt als een portaal waar je start vanuit de zorgvraag van de burger. Zorg zonder gedoe waarbij zij echt zelf de regie over hun zorg in handen hebben.

CuraeVitel en Platform Verbinden met Zorg (PlatformVmZ) hebben de handen ineengeslagen om dit gebruiksvriendelijke portaal met woon-, zorg- en comfortdiensten te ontwikkelen.  ‘De huidige inefficiëntie van ouderenzorg kan niet voortduren’, stelt Paul Witteman van CuraeVitel.

Om ook in de toekomst gespecialiseerde ouderenzorg te kunnen blijven bieden zonder enorme kostenstijgingen, moeten wij nu ingrijpen. CuraeVitel Balie biedt mensen de mogelijkheid zelf de regie te nemen over de zorg die zij nodig achten en wij helpen ze daarbij.’

Lees gehele persbericht: https://curaevitelbalie.nl/2018/11/08/zorg-zonder-gedoe/

Lees de rest van deze post »

Informatiebijeenkomsten voor wijkverpleegkundige 2019

Gepost 2018/10/29

Wil je als wijkverpleegkundige (zzp'er) in 2019 in de context van gecontracteerde zorg jouw vak uitvoeren? Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten in Baarn! Meld je hier aan.

 • Vrijdag 2 november van 10.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 7 november van 10.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 14 november van 10.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 15 november van 15.00 - 17.00 uur
Lees de rest van deze post »

ORGANISATIES ONTWARREN

Gepost 2018/10/01

Arjen Jeninga en Harry Woldendorp hebben een boekje geschreven over hoe systemisch kijken, denken en doen de vitaliteit versterkt van zorgorganisaties. Met een voorwoord van Prof. Dr. Guus van Montfort geeft dit boek inzicht in de manier waarop systemen werken die te maken hebben met complexiteit. Het doel is met dit inzicht het managen van complexiteit mogelijk te maken.

De auteurs baseren hun model van complexe systemen op het Viable System Model (VSM) van Stafford Beer en op het Malik Management Model van Fredmund Malik. Binnen het VSM gaat het steeds om de vraag wat een systeemonderdeel actueel en potentieel bijdraagt aan de vitaliteit van het geheel.

Kernbegrippen van het Viable System Model zijn variëteit, evenwicht en recursiviteit. Deze begrippen komen in dit boek uitvoerig aan de orde. Zorgorganisaties functioneren immers in een steeds meer variërende omgeving. Door universele systeemprincipes te hanteren kunnen zij daar beter mee omgaan.

 

Lees de rest van deze post »

Zelfstandigheid in de zorg

Gepost 2018/07/13

Inmiddels is door het gerechtshof Zilveren Kruis in hoger beroep in het gelijk gesteld in het kort geding dat Stichting Zorgrecht eerder had aangespannen. Stichting Zorgrecht geeft in een persbericht aan dat hiermee het vrije ondernemerschap wordt beperkt. Dat is niet juist. 
 
Begin van het jaar had Zilveren Kruis een cessieverbod in hun voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg opgenomen.  Dit cessieverbod mag door Zilveren Kruis weer gebruikt worden. Op dit moment heeft PlatformVmZ nog een betaalovereenkomst met Zilveren Kruis.  Als die wordt ingetrokken zullen we onze interne werkprocedures aanpassen op basis de inrichting van het platform van begin 2018. Bij het cessieverbod hoort ook dat de facturen voor de zorg ingediend moeten worden door de cliënt bij Zilveren Kruis. Hiervoor zijn door PlatformVmZ ook oplossingen ingericht. Deze zullen we gaan activeren als blijkt dat de betaalovereenkomst beëindigd wordt. Bij een cessieverbod wordt de declaratieprocedure van de indicatiestellingen ook anders. Dit hebben wij ook al opgenomen in onze procedures.
 
Beknopte info over dit onderwerp staat ook als mededeling in het ECD (inlogscherm en startscherm). Hier kunnen jullie ook de ontwikkelingen volgen.
 
Wij denken dat het goed is een onderscheid te maken tussen het werken als zelfstandige zorgprofessional en procedures die voortvloeien uit de polisvoorwaarden ten aanzien van de aanspraak wijkverpleging. Platformtechnologie heeft nu juist tot doel om op een prettige manier om te kunnen gaan met verschillende procedures. Het vakmanschap en ondernemerschap blijven op die manier centraal staan.

 

Lees de rest van deze post »

Wij zoeken Platformmanagers!

Gepost 2018/02/19

Zzp-zorgverleners en organisaties werken met ons digitale platform waarin zij volledig ondersteund worden op zowel het zorginhoudelijke als het zorgadministratieve vlak. Om de kwaliteit van zorg te borgen en/of te verhogen en deze zorgverleners/organisaties te begeleiden zoeken wij platformmanagers. Wij zoeken HBO-V zorgverleners die het interessant vinden daar een rol in te spelen. De werkzaamheden die een platformmanager zal uitvoeren zijn o.a.:

 • Eerste contactpersoon voor organisatie
 • Monitoren voortgang implementatie
 • Uitleg wet- en regelgeving
 • Ondersteunen bij invoer van gegevens
 • Uitleg kwaliteitsbewaking
 • Projectmanager implementatie
 • Uitleg digitale platform
 • Consultancy

 

Platformmanagers worden ondersteund door PlatformVmZ bij bovenstaande zaken.

De vergoeding die een platformmanager ontvangt is deels een vast bedrag en deels omzet gerelateerd. 

Heb je interesse en wil je meer weten over de vergoedingen? Neem dan met ons contact op via info@platformvmz.nl.

 

 

Lees de rest van deze post »

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?