U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Publicaties

PUBLICATIES

December 2017 - PlatformVmZ in decembernummer Zorgvisie Magazine
https://www.zorgvisie.nl/magazine-artikelen/hoofdkantoor-op-zak/

Onder de titel ‘Hoofdkantoor op zak’ is in Zorgvisie Magazine nr. 12 (december 2017) een artikel verschenen over PlatformVmZ. Kern is de innovatieve kracht van het platform. Platform Verbinden met Zorg biedt zzp’ers en ondernemingen in de zorg een virtueel hoofdkantoor dat alle zorgadministratie verwerkt en bovendien vragers en aanbieders heel eenvoudig bij elkaar brengt. Of het nu gaat om het elektronisch cliëntendossier, de indicaties, rapportages, agendabeheer of facturatie: alles is erop geregeld. Omdat de stichting een WTZi-erkenning heeft, kunnen de zzp’ers hun declaraties direct naar de meeste zorgverzekeraars sturen. 

Wanneer een opdrachtgever of collega-zzp’er een verzorgende of verpleegkundige zoekt, selecteert het systeem de meest geschikte match op basis van beschikbaarheid en professionele kenmerken.

Zonder platform werken mensen vaak met e-mail, whatsapp, papieren rapportages. Dat kost veel tijd, is onoverzichtelijker en is veel minder veilig. Binnen het platform kunnen deelnemers die samenwerken heel veilig en gemakkelijk elkaars rapportages inzien, foto’s en ander beeldmateriaal uitwisselen en werken via een gezamenlijke agenda. Deze agenda is ook gekoppeld aan het declaratie- en facturatiesysteem: de gewerkte uren worden daar automatisch in verwerkt.

Meike Dieperink en Eva Halici werken als zzp indicatiestellers (verpleegkundigen niveau 5) in de care: ‘Ik heb al met veel platforms gewerkt, maar niet een is zo compleet als PlatformVmZ: ik schat dat we minstens 35 procent aan tijd besparen met PlatformVmZ. Neem alleen de rapportages: voorheen zat je vaak te schrijven en te zoeken in Nanda om de verpleegdoelen en -acties rond te krijgen. Nu is dat voorgeprogrammeerd’. Dieperink en Halici willen niet meer anders en adviseren hun collega’s dezelfde weg te bewandelen.

Het hele pakket is tevens uitermate geschikt voor zorgorganisaties.  

6 september 2017: Wij hebben onze dienstverlening weer uitgebreid!

 

Wij hebben recent onze dienstverlening weer uitgebreid. Gezien het ruime aanbod aan diensten hebben wij deze ook in een overzichtelijk overzicht gezet op onze website https://platformvmz.nl met daarnaast een uitleg. Misschien staat er een optie tussen waarvan je het bestaan nog niet wist en eigenlijk perfect aansluit bij jouw behoefte als zzp'er in de zorg. https://platformvmz.nl

1 september 2017: Niet-gecontracteerde zorgaanbieders mogen in 2018 wel indicaties blijven uitvoeren

Zilveren Kruis heeft de voorwaarde uit het inkoopbeleid van 2018 ‘Indicatiestelling mag alleen nog door gecontracteerde aanbieders uitgevoerd worden’ laten vervallen! https://lnkd.in/dDRMBSN Dit is goed nieuws voor niet-gecontracteerde zorgverleners, waaronder de indicatiestellers die zzp’er zijn. Zilveren Kruis zal wel maatregelen gaan nemen om ondoelmatige en onrechtmatige zorg van niet-gecontracteerde zorg tegen te gaan. Wij als PlatformVmZ zorgen er voor dat ons platform altijd aan de eisen voldoet die o.a. door de zorgverzekeraars worden gesteld. Maak je dus gebruik van ons platform, dan ben je verzekerd dat je zowel zorginhoudelijk als zorgadministratief aan alle voorwaarden voldoet. Meld je gratis aan bij PlatformVmZ en blijf daarmee ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom niet-gecontracteerde zorg! https://platformvmz.nl.

 

11 mei 2017 - Zorgvisie: Uber van de Care biedt virtueel hoofdkantoor

UBER van de care biedt virtueel hoofdkantoor 

Zorgprofessionals die een eigen zorgbedrijf willen beginnen, of als zzp’er aan de slag willen of zich tijdelijk willen detacheren, lopen tegen allerlei obstakels aan. Ze hebben bijvoorbeeld geen EPD, geen WTZi-erkenning of functionerend kwaliteitssysteem. Stichting Verbinden-met-zorg biedt hiervoor met het ICT-platform PlatformVmZ een oplossing.

 
‘Ook al klinkt het als een cliché, we zijn de UBER van de care’, zegt partner Harry Woldendorp van Stichting Verbinden-met-zorg, de organisatie achter het online platformVmZ dat sinds 1 januari dit jaar in de lucht is. ‘Ons platform ondersteunt zelfstandig opererende zorgprofessionals, of dat nu zzp’ers zijn, startende zorgondernemers of mensen die zich willen laten detacheren. Lees hele artikel

28 februari - PlatformVmZ zoekt per direct zzp'ers in Gooi en Vechtstreek en Amsterdam

Wij hebben per direct werk voor zzp'ers die graag in de nachtzorg willen werken in Gooi en Vechtstreek en Amsterdam.

Interesse? Schrijf je dan bij PlatformVmZ in!

17 februari 2017 - Reacties na eerste reeks zzp-bijeenkomsten PlatformVmZ februari

Afgelopen twee week zijn de eerste bijeenkomsten geweest in de verschillende steden. De reacties die wij ontvangen zijn erg positief. Onze bijeenkomst wordt ervaren als zeer informatief en dat ons platform een complete oplossing is voor de zzp'er in de zorg! Ook spreekt de hoogte van de tarieven erg aan. Daarnaast leren wij ook nog meer over de behoefte van de zzp'er in de zorg. Wij kunnen dit weer vertalen in PlatformVmZ. We merken ook dat zzp'ers die op de bijeenkomst komen elkaar soms nog niet kennen en er kunnen dus ook weer nieuwe samenwerkingsverbanden tussen individuele zzp'ers ontstaan.

 Komende weken houden wij weer zzp-bijeenkomsten en hopen daar weer veel zzp'ers vanuit de zorg te mogen verwelkomen. Mocht je nog niet aangemeld zijn voor een bijeenkomst, meld je dan snel aan! Mocht er nog geen bijeenkomst in jouw buurt zijn, geef dit dan bij ons aan door het sturen van een mailtje naar info@platformvmz.nl.

6 februari 2016 - PlatformVmZ zoekt zzp'ers in de regio's Gooi en Vechtstreek, Eemland en Amsterdam

PlatformVmZ is op zoek naar zzp’ers (niveau 3-ig, 4 en 5) die nachtzorg willen leveren in de regio’s Amsterdam, Eemland en Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar zzp’ers (niveau 2 t/m 5) die overdag zorg willen leveren aan cliënten in de bovengenoemde regio’s. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten door het inschrijfformulier in te vullen op onze website.

5 februari 2017 - Nieuwe zzp-bijeenkomsten gepland in diverse steden

 

Er zijn meer zzp-bijeenkomsten gepland naar aanleiding van diverse enthousiaste aanmeldingen die wij ontvangen hebben. Kom naar één van de bijeenkomsten in jouw buurt en laat je informeren! Nodig ook bekende zzp'ers uit waar jij mee samenwerkt. Via ons platform kan je als team namelijk perfect samenwerken en eigen teams organiseren rondom de cliënt(en).

26 januari 2017 - Nieuwe partner: Kip Care - Voor tijdelijke compacte sanitaire units overal in huis

Met KipCare (onderdeel van Kip Caravans) hebben we een samenwerkingsverband gesloten om de mogelijkheid van langer zelfstandig wonen te vergroten. In woonsituaties waarin het niet mogelijk is van de eigen badkamer gebruik te maken (bijv. vanwege immobiliteit) heeft Kip Care een tijdelijke complete en compacte sanitaire unit ontwikkeld die vrijwel overal in huis geplaats kan worden. Hierdoor is het bijvoorbeeld bij palliatieve zorg mogelijk langer thuis te blijven wonen.

18 januari 2017 - Betaalovereenkomst 2017 met Zilveren Kruis Achmea

Zzp’ers die zijn ingeschreven bij PlatformVmZ maken automatisch ook gebruik van de betaalovereenkomst die wij hebben afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. Hierdoor wordt ook de niet-gecontracteerde zorg digitaal via Vecozo gedeclareerd en komt de betaling direct binnen bij PlatformVmZ. Hierdoor wordt zowel de cliënt als de zorgverlener niet belast met de administratieve last en wordt de declaratie hetzelfde verwerkt als bij gecontracteerde zorg.

16 januari 2017 - PlatformVmZ organiseert bijeenkomsten voor zzp'ers in de zorg door het hele land!

 

PlatformVmZ organiseert bijeenkomsten voor zzp'ers in de zorg! Laat je gratis informeren bij één van de bijeenkomsten bij jou in de buurt. De andere data en tijdstippen van de bijeenkomsten zullen op https://PlatformVmZ.nl aangekondigd worden. Houd dus onze website in de gaten! Bekijk de uitnodiging

11 januari 2017 - Zzp'ers bij PlatformVmZ voldoen automatisch aan alle eisen van Wkkgz

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorgverleners verplicht per 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. Deze verplichting geldt voor alle zorgaanbieders (en zorgprofessionals) in Nederland. PlatformVmZ zorgt ervoor dat de ingeschreven zzp‘ers aan alle eisen voldoen.

  • PlatformVmZ beschikt over een klachtenfunctionaris.
  • Zzp‘ers maken gebruik van de modelzorgovereenkomst van PlatformVmZ waarin normen en kwaliteit van de zorg zijn vastgelegd.
  • PlatformVmZ is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
  • PlatformVmZ is aangesloten bij een erkende geschillencommissie.
  • Onze software ondersteunt de MIC procedure.

10 januari 2017 - Tarieven voor zzp'ers aanzienlijk hoger bij PlatformVmZ!

Bij Platform VmZ worden de uurtarieven voor zzp'ers bepaald o.b.v. de vergoeding die wordt betaald voor de zorg door de zorgverzekeraar voor niet-gecontracteerde zorg. In vergelijking tot de uurtarieven bij bemiddelingsbureau’s of die door zorgaanbieders betaald worden, zijn de uurtarieven voor zzp’ers bij PlatformVmZ aanzienlijk hoger. Zie de volledige lijst van uurtarieven per zorgverzekeraar/per polis op onze website https://platformVmZ.nl.

3 januari 2017 - WTZi erkenning steeds vaker verplicht voor zzp'er in de zorg

De voorwaarden voor het leveren van wijkverpleging worden door de zorgverzekeraars steeds aangescherpt. De WTZi erkenning wordt vanaf 1 januari 2017 ook steeds vaker verplicht gesteld voor zzp’ers in de zorg. Heeft een zzp’er deze niet, dan kan het zijn dat de zorg niet gedeclareerd mag worden of dat er geen betaalovereenkomst wordt afgeven. Een aanvraag voor een WTZi erkenning duurt tussen de 8 en 16 weken. Een onderdeel van deze aanvraag is het formulier ‘Verklaring Transparantie’. Eén van de eisen die hierin wordt genoemd is dat de zzp’er een onafhankelijke partij moet hebben die de werkzaamheden van de zzp’er kan beoordelen. Indien je zorg levert via PlatformVmZ ben je automatisch WTZi erkend. Wij zijn namelijk een organisatie die WTZi erkend is en hebben een Raad van Toezicht van 5 personen. Als je als zzp’er de zorg via PlatformVmZ levert, bewaken wij ook de kwaliteitseisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar. Daarnaast bieden we op ons platform ook uitgebreide ondersteuning zowel zorginhoudelijk (indicatie-tool, ECD, cliëntportaal, etc.) als (zorg)administratief (bewaking zelfstandigheid, declaratie, etc.).

25 november 2016 - Cliënt centraal via cliëntportaal

Met platformVmZ hebben cliënten de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over hun zorgproces. Zij kunnen zelf hun zorgplan inzien, deze ondertekenen middels een sms en ook andere disciplines en mantelzorgers toegang geven tot het zorgplan. Via een portaal kunnen cliënten zelf hun medewerkers kiezen en ook een beoordeling geven over de geboden zorg. Hiermee wordt de continuïteit van zorg geborgd en bestaat er transparantie over de geboden kwaliteit en cliënttevredenheid.

23 november 2016 - Consequenties Wet DBA

Werkgevers en zzp‘ers hebben aangegeven dat de wet DBA negatieve consequenties heeft. Het kabinet heeft besloten om de beoordeling van individuele situaties niet vanaf 1 mei 2017 te laten plaatsvinden, maar vanaf 1 januari 2018. Voor zzp‘ers die zich inschrijven bij Verbinden-met-Zorg verandert er niets: wij garanderen in 2017 en 2018 dat de zelfstandigheid door onze aanpak is geborgd. Verbinden-met-Zorg bewaakt samen met Van Heugten en Dekker Belastingadviseurs de consequenties van wet- en regelgeving en zorgt dat zzp’ers in de zorg hun zelfstandigheid behouden. Verbinden-met-Zorg richt zich op een optimale ondersteuning voor zzp‘ers.

22 november 2016 - Platform VmZ ondersteunt doelgroepenregistratie in haar software

21 november 2016 - Platform VmZ voor indicerende wijkverpleegkundigen

Stichting Verbinden-met-Zorg stelt wijkverpleegkundigen in staat om zorgvragen in kaart te brengen en indicatiestelling te doen middels een geautomatiseerd classificatiesysteem (Omaha of NANDA – NOC – NIC). Hiermee kunnen ZZP’ers voldoen aan de eis te werken met een (geautomatiseerd) classificatiesysteem. Via het cliëntportaal heeft de cliënt maximale inbreng in het eigen zorgproces en zorgplan en blijft de indicatiesteller te allen tijde betrokken bij de cliënt.

14 november 2016 - Nieuwe partner: Medireva - specialistische kennis voor zzp'ers en bestellen van verzorgingsmateriaal

9 november 2016 - Nieuwe partner: Monty B.V.. - Systemen voor toezicht- en alarmeringssystemen 

Platform VmZ ondersteunt mensen met een zorgvraag bij de eigen regievoering. Om de regievoering te versterken werken we ook samen met Monty BV. Deze partner heeft een toezicht- en alarmeringssysteem ontwikkeld dat de autonomie van iemand in huis en daarbuiten ondersteunt. Monty is voorzien van een medisch wetenschappelijk gevalideerde valdetectie in combinatie met alarmering gebruikmakend van locatiebepaling. Op deze manier kan heel snel contact gelegd worden met professionals en kan hulp worden geregeld.

2 november 2016 - Persbericht: Positie zzp'ers wordt versterkt

1 november 2016 - Platform Verbinden met Zorg gestart!

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?