U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Masterclass‘Vakbekwaam indiceren’: Nursing Congres (24 augustus 2017)

Masterclass‘Vakbekwaam indiceren’: Nursing Congres (24 augustus 2017)

Gepost 2017/09/13

Door Stijn van Beurden (één van de Masterclass docenten)

Wijkverpleegkundigen hebben nu ruim 2,5 jaar ervaring opgebouwd met het indiceren en organiseren van zorg. Hierbij dienen zij gebruik te maken van een erkend classificatiesysteem, in de praktijk ziet men dat met name de Omaha systematiek en de NNN (Nanda, NOC, NIC) worden gebruikt. Het indiceren van zorg vindt altijd plaats op basis van klinisch (verpleegkundig) redeneren. De inzet van een classificatiesysteem is een middel om tot (EBP) onderbouwde verpleegkundige indicaties te komen.

Het gebruik van verschillende systemen leidt nogal eens tot verwarring en onduidelijkheid in het veld, zowel inhoudelijk (terminologie, onderbouwing) als voor belanghebbende (cliënten, financiers). Het roept de vraag op of de uitkomsten – de daadwerkelijk geïndiceerde zorg- verschilt per classificatiesysteem of dat het helemaal niet uitmaakt waarmee men werkt. Tijdens het Nursing Congres ‘Vakbekwaam indiceren’ zochten ruim 100 indicerend verpleegkundigen de verdieping het indiceren; wat is een ‘goede indicatie’, wat veroorzaakt verschillen in indicaties en hoe vinden we meer eenduidigheid in het indiceren van zorg? De verpleegkundigen gingen, onder begeleiding van trainers van de SBW, in groepen aan de slag met cliënt José A., met als doel aan het eind van de dag een concept zorgplan aan haar te kunnen voorleggen.

Het stond de groepen vrij om de problemen, doelen en interventies te verwoorden in terminologie die zij prettig vonden, gebruik van een classificatiesysteem was dus niet verplicht. De bijeenkomst was ‘intercollegiale toetsing’ in het groot, waarbij de inhoud van het wijkverpleegkundig vak centraal stond. Samen leren, kritisch naar elkaar en naar jezelf zijn en zo tot meer standaardisatie in het indiceren van zorg te komen.