U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Blog

Masterclass‘Vakbekwaam indiceren’: Nursing Congres (24 augustus 2017)

Gepost 2017/09/13

Door Stijn van Beurden (één van de Masterclass docenten)

Wijkverpleegkundigen hebben nu ruim 2,5 jaar ervaring opgebouwd met het indiceren en organiseren van zorg. Hierbij dienen zij gebruik te maken van een erkend classificatiesysteem, in de praktijk ziet men dat met name de Omaha systematiek en de NNN (Nanda, NOC, NIC) worden gebruikt. Het indiceren van zorg vindt altijd plaats op basis van klinisch (verpleegkundig) redeneren. De inzet van een classificatiesysteem is een middel om tot (EBP) onderbouwde verpleegkundige indicaties te komen.

Lees de rest van deze post »

Toetsingskader IGZ ‘Toezicht op netwerken in de zorg thuis’

Gepost 2017/04/12

Door Harry Woldendorp

De IGZ heeft een nieuw toetsingskader uitgebracht voor de intramurale zorg. Vertrekpunt voor het geven van zorg zijn de wensen en verlangens van de cliënt. Kenmerken van de relatie tussen professional en cliënt zijn:

  • Professional kent de cliënt (geschiedenis; wat is belangrijk etc.)
  • Relatie is evenwichtig en respectvol
  • Luisterend oor voor cliënt en zijn/haar naasten
  • Cliënt heeft de regie

Eind 2016 is een kader opgesteld voor netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare cliënten die thuis wonen. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

Lees de rest van deze post »

Zorglevering, zelfstandigheid en BTW vrijstelling: welk model werkt?

Gepost 2017/03/17

Door Sander Duindam en Harry Woldendorp

Vanuit het platformVmZ besteden we veel tijd aan de ontwikkeling van (eigen) contracten die de positie van zzp ‘ers en opdrachtgevers nu en op de lange(re) termijn borgen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze fiscaal adviseur (Van Heugten & Dekker Belastingadviseurs BV ) en in overleg met de belastingdienst. We merken steeds dat de constructies die onze collega’s hanteren (bemiddelingsbureaus, coöperaties, payrollbedrijven, etc) risico’s met zich meebrengen.

Lees de rest van deze post »

Inzet van zzp‘ers bij reguliere zorginstellingen

Gepost 2017/03/05

Door Harry Woldendorp

PlatformVmZ garandeert de zelfstandigheid van zzp‘ers bij hun inzet binnen reguliere zorginstellingen.

Hoe doen we dat? De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De DBA kent een overgangsperiode tot 1 januari 2018. Binnen de DBA kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met een modelovereenkomst werken: binnen het platformVmZ werken wij met een geïntegreerde model-, dienst en zorgovereenkomst die is voorgelegd aan de belastingdienst.

Lees de rest van deze post »