U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Uitleg online platform

Uitleg online zorgplatform van PlatformVmZ (MijnVmZ)

Na te zijn ingeschreven, ontvangt je een persoonlijke inlogcode om in te loggen op je eigen online zorgplatform MijnVmZ.

Online zorgplatform 'MijnVmZ' ondersteunt het gehele zorgproces

MijnVmZ ondersteunt zzp'ers in de zorg volledig via het eigen online zorgplatform. De hele zorglogistiek wordt van het moment start zorg t/m facturatie volledig ondersteund. Daarnaast wordt de zzp'er geholpen door een intelligent signaleringssysteem dat automatisch aangeeft waarop jij als zzp'er actie moet ondernemen; zowel op (zorg)administratief als zorginhoudelijk gebied worden deze signalen real-time gegeven.

Gegarandeerd zelfstandige voor De Belastingdienst!

Gezamenlijk met onze partners hebben wij PlatformVmZ dusdanig ingericht dat de zzp'er altijd als zelfstandige wordt gezien door De Belastingdienst. Als zzp'er blijf je ten aller tijde verantwoordelijk voor de zorg die je levert en PlatformVmZ heeft geen hiërarchische gezagsverhouding t.o.v. de zzp'er die zorg verleend. De unieke zorg- en dienstenovereenkomst is tevens de modelovereenkomst. Deze overeenkomst is ook voorgelegd aan De Belastingdienst.

Regie zzp'er en autonomie cliënt

Regie voor de zzp'er en autonomie voor de cliënt vindt PlatformVmZ erg belangrijk. Zzp'er moet in onze beleving de vrijheid hebben om haar/zijn professionaliteit naar eigen inzicht en in overleg met de cliënt, te kunnen inzetten. Daarnaast is het belangrijk voor ons dat de cliënt zorg op maat ontvangt, zodat de cliënt zo lang mogelijk prettig en veilig  thuis kan blijven wonen.

Welke zorg kan ik als zzp'er leveren via PlatformVmZ?

PlatformVmZ is voor het jaar 2017 niet gecontracteerd door verzekeraars. De onderstaande zorg kan via PlatvormVmZ geleverd worden door zzp'ers: 

 • Wijkverpleging uit ZvW (niet-gecontracteerd)
 • Wijkverpleging uit ZvW (o.b.v. PGB uit de Zvw)
 • Verpleging, Verzorging en Begeleiding (o.b.v. PGB uit de Wlz)
 • Verpleging, Verzorging en Begeleiding (o.b.v. pariculiere zorg)
 • Voor andere soorten zorg (bijvoorbeeld Palliatieve zorg, neem eerst even contact op mens ons!)

Wat zijn de uurtarieven?

PlatformVmZ heeft als uitgangspunt dat de vergoeding voor geleverde zorg ook toekomt aan de zorgverlener die de zorg ook daadwerkelijk levert. De hoogte van het tarief dat jij als zzp'er kan hanteren hangt af welke vergoeding per uur wordt betaald door de zorgverzekeraar. 

Wel gecontracteerd

Indien jij als zzp'er een cliënt in zorg wilt nemen die verzekerd is bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, dan zal er een standaardtarief afgesproken zijn. Vooraf is heel eenduidig welk tarief je voor de geleverde zorg kan hanteren.

Niet gecontracteerd

Als jij als zzp'er een cliënt in zorg wilt nemen die verzekerd is bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan is het afhankelijk van de polis van de cliënt hoe hoog de vergoeding voor de geleverde zorg zal zijn. Vooraf is het helaas niet altijd exact duidelijk wat de verzekeraar vergoedt. Wel kunnen wij een indicatie geven welk tarief je zou kunnen hanteren. Echter als de betaling van de verzekeraar pas is ontvangen, kunnen wij zien wat daadwerkelijk de vergoeding is. Wij zullen bij deze cliënten dit vooraf bij de zzp'er ook melden. Vaak kunnen wij in deze situaties wel aangeven wat de minimale en maximale vergoeding zal zijn. Als zzp'er moet je zelf dan beslissen of je hiermee akkoord gaat.

Wat zijn de kosten voor PlatformVmZ?

De inschrijving is gratis. Er worden pas kosten in rekening gebracht als er declaraties worden gemaakt voor de geleverde zorg (dus pas vanaf het moment dat er daadwerkelijk omzet gegenereerd wordt door de zzp'er). PlatformVmZ rekent 10% van het uurtarief als kosten voor het gebruik van het portaal MijnVmZ. Omdat het voor De Belastingdienst als dienstverlening gezien wordt, moet over deze 10% ook nog 21% BTW worden betaald. Als zzp'er in de zorg ben je niet BTW plichtig en daarom kan je de BTW ook niet aftrekken van de ontvangen BTW. Deze 21% zijn voor jou als zzp'er dus ook kosten. De totale kosten per uur komen hiermee op 10% + 21% BTW = 12,1%

Rekenvoorbeeld kosten

Je levert Verpleging en het tarief dat je kan declareren is bijvoorbeeld € 50 per uur. De kosten per uur worden dan:

 • uurtarief te declareren: € 50,00
 • 10% van € 50 = € 5,00 (kosten)
 • 21% van € 5 = € 1,05 (BTW)
 • Totale kosten per uur: € 6,05
 • Als zzp'er ontvang je dus € 43,95 per uur

Werken met het hele team via het webplatform

Het teamwerken wordt ook volledig ondersteund in het zorgplatform van PlatformVmZ. Zzp'ers kunnen hun eigen team van zzp zorgverleners opzetten in overleg met de cliënt. De cliënt krijgt ook toegang tot het cliëntportaal, waardoor de communicatie met en de contactpersonen van de cliënt goed ondersteund wordt. 

Hoe kom je als  zzp'er aan werk?

In eerste instantie zal je als zzp'er je eigen cliënten moeten werven. Via PlatformVmZ kan je alle zorginhoudelijke (indicatie, zorgplan, zorgovereenkomst, planning) en administratieve zaken (vastleggen cliëntgegevens, registratie, facturatie) makkelijk regelen. Jij kan je dan concentreren op het leveren van de zorg. In een latere fase zullen ook zorgvragen van cliënten op het zorgplatform aangeboden worden.

Bewaking kwaliteit van de zorgverlener

PlatformVmZ staat voor kwaliteit. Daarom wordt er ook veel aandacht besteed aan de bewaking hiervan. Zzp'ers die zorg leveren via PlatformVmZ moeten dus voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden. Klik hier voor onze lijst met onze kwaliteitseisen.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

PlatformVmZ gaat bij alle zorgverzekeraars meedoen aan de zorginkoop voor 2018. Zzp'ers kunnen via PlatformVmZ in 2017 niet-gecontracteerde zorg leveren aan hun cliënten. De tarieven zijn in dit geval soms wel wat lager. Dit hangt af welk soort basisverzekering de cliënt heeft afgesloten. Via ons online zorgplatform is via een druk op de knop de verzekering van de cliënt op te vragen. Aan de hand daarvan wordt ook direct het tarief berekend. Kijk voor de tarieven per zorgverzekeraar op onze tarievenlijst 2017

Gecontracteerde zorg

 • Budgetplafond
 • Uurtarief o.b.v. wat verzekeraar per uur vergoedt
 • Facturatie via Vecozo (AW319)
 • Betaling direct naar PlatformVmZ
 • Moet aan de inkoopvoorwaarden houden van de verzekeraar

Niet-gecontracteerde zorg

 • Geen budgetplafond
 • Uurtarief o.b.v. wat verzekeraar per uur vergoedt
 • Facturatie uit naam van de cliënt
 • Betaling aan PlatformVmZ (betaalovereenkomst / Akte van Cessie of cliënt)
 • Geen inkoopvoorwaarden, wel kwaliteitseisen

Particuliere zorg

 • Zorg wordt betaald door de cliënt zelf
 • Uurtarief voor de zorg wordt bepaald in overleg met de cliënt
 • Factuur direct naar cliënt vanuit online zorgplatform

Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Moet aan het PGB reglement / voorwaarden voldoen
 • Zorg vanuit WLZ, Zvw en Wmo kan geleverd worden
 • Facturen naar cliënt of direct naar SVB
 • Maximum tarief is vastgesteld
 • Budget per jaar voor de cliënt om zorg in te kopen

Declaratie van geleverde zorg

De daadwerkelijk geleverde zorg wordt automatisch minimaal 1x per maand gedeclareerd vanuit PlatformVmZ.

 • Niet-gecontracteerde zorg
  • Via Vecozo (digitaal via een AW319 bericht)
  • Met Akte van Cessie (op papier of digitaal)
 • PGB (Wlz of ZvW)
  • Naar cliënt of SVB (op papier of digitaal)
 • Particulier
  • Naar cliënt (op papier of digitaal)

Betaling

De betaling van de gedeclareerde zorg zal direct gedaan worden als het geld van de zorgverzekeraar, cliënt of SVB ontvangen is. Direct zullen de kosten voor het gebruik van PlatformVmZ verrekend worden met deze betaling. Een betaalspecificatie wordt dan ook beschikbaar gesteld aan de zzp'er. Er worden alleen kosten berekend door PlatformVmZ aan de zzp'er als er door de zzp'er omzet gegeneerd wordt.


Totaaloverzicht mogelijkheden online zorgplatform MijnVmZ

 • Vastleggen van basisgegevens van cliënten 
  • NAW, contactpersonen, huisarts, apotheek
  • Verzekeringsgegevens (automatisch via COV check)
 • Digitaal cliëntdossier
  • Indicatie-tool (ondersteuning voor indicatiestellers)
  • Uploaden van belangrijke documenten
  • Zorgplan 
   • o.b.v. classificatiesystemen (Omaha, Triple N)
   • zorgleefplan (Actiz)
   • automatisch genereren o.b.v. zorgpaden
   • afdrukken zorgplan voor de cliënt
   • rapporteren, metingen en MIC
 • Samenwerken met andere zzp'ers
  • Team van zzp'ers maken rondom een cliënt
  • Gezamenlijke planning en onderling ruilen zorgmomenten
  • Delen van informatie voor zorgverlening binnen platform 
  • Gezamenlijk rapporteren in hetzelfde zorgplan
  • Communicatie over zorgverlening binnen platform
  • In contact komen met zzp'ers in de buurt 
  • Berichten sturen binnen het platform
 • Planning en registratie
  • Genereren van zorgmomenten vanuit het zorgplan
  • Plannen van zorgmomenten in agenda's zzp'ers
  • Muteren planning en ruilen van zorgmomenten
  • Afwezigheid cliënt; planning wordt direct aangepast
  • Registratie van daadwerkelijk geleverde uren
  • Controle en goedkeuring op de uren door zzp'er / cliënt