U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Zorglevering, zelfstandigheid en BTW vrijstelling: welk model werkt?

Zorglevering, zelfstandigheid en BTW vrijstelling: welk model werkt?

Gepost 2017/03/17

Door Sander Duindam en Harry Woldendorp

Vanuit het platformVmZ besteden we veel tijd aan de ontwikkeling van (eigen) contracten die de positie van zzp ‘ers en opdrachtgevers nu en op de lange(re) termijn borgen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze fiscaal adviseur (Van Heugten & Dekker Belastingadviseurs BV ) en in overleg met de belastingdienst. We merken steeds dat de constructies die onze collega’s hanteren (bemiddelingsbureaus, coöperaties, payrollbedrijven, etc) risico’s met zich meebrengen.

Het platformVmZ is een WTZi erkende zorginstelling. Een zzp’er die zich bij ons heeft ingeschreven en zorg verleent met een Zvw indicatie presteert vrij van BTW. Dat geldt ook bij een WMO  of een WLZ indicatie. Platform VmZ gaat zeer zorgvuldig om met de risico’s rond zelfstandigheid. In een intramurale setting is het bijvoorbeeld zeer ingewikkeld om niet in een zeggenschapsverhouding tot een opdrachtgever te staan vanwege diverse wettelijk eisen.      

De bij ons ingeschreven zzp‘ers kunnen zorg leveren bij een VVT instelling. We hebben daarvoor een geïntegreerde model-, dienst-, zorgovereenkomst opgesteld. Hiermee is de fiscale vrijstelling en de zelfstandigheid geborgd.  Als een ingeschreven zzp‘er direct zorg verleent aan cliënten geldt ook een BTW vrijstelling. Dit is niet het geval als via bijv. een uitzendbureau zorg wordt verleend: dan levert een zzp‘er geen zorg, maar arbeid. Dan geldt een BTW verplichting van 21%.

Uit ervaring weten we dat het leveren van extramurale zorg door zzp'ers een bijzonder en zeer complex terrein is. Fiscaal recht, sociale verzekeringen, arbeidsrecht, CAO’s, wettelijke kwaliteitseisen zorg, betaalbaarheid en wettelijke eisen m.b.t. verzekeraars strijden op diverse vlakken met elkaar. Wij garanderen de bij ons ingeschreven zzp‘ers dat we conform de verschillende regelingen werken en dat onze model-, dienst-, zorgovereenkomst sluitend is.  Wij geven aan zzp‘ers aan dat het de vraag is of de alternatieve modellen die garantie kunnen waarmaken.