U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Toetsingskader IGZ ‘Toezicht op netwerken in de zorg thuis’

Toetsingskader IGZ ‘Toezicht op netwerken in de zorg thuis’

Gepost 2017/04/12

Door Harry Woldendorp

De IGZ heeft een nieuw toetsingskader uitgebracht voor de intramurale zorg. Vertrekpunt voor het geven van zorg zijn de wensen en verlangens van de cliënt. Kenmerken van de relatie tussen professional en cliënt zijn:

 • Professional kent de cliënt (geschiedenis; wat is belangrijk etc.)
 • Relatie is evenwichtig en respectvol
 • Luisterend oor voor cliënt en zijn/haar naasten
 • Cliënt heeft de regie

Eind 2016 is een kader opgesteld voor netwerken van professionals die zorg bieden aan kwetsbare cliënten die thuis wonen. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • Cliëntperspectief: bijdrage van zorg aan zijn/haar aanpassingsvermogen en eigen regie
 • Netwerken: werken in samenhang tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers
 • Kwetsbare cliënten: toetsing juist bij burgers met de grootste risico’s
 • Normen: vanuit perspectief cliënt
 • Rol IGZ: kwaliteit van zorg

Het toetsingskader kent de volgende thema’s:

 • Cliënt centraal: behoefte aan zorg in samenspraak met cliënt opgesteld; cliënt heeft inzicht in zorgproces; versterking zelfredzaamheid en regie
 • Integrale zorg: cliënt ervaart dat professionals onderling contact hebben en dat de zorg wordt afgestemd
 • Informele zorg: mantelzorgers kunnen erop rekenen dat professionals met hun mogelijkheden rekening houden
 • Veiligheid: risico’s op het gebied van de woon-/leefsituatie, medicatieveiligheid, meldcode huiselijk geweld, hulpmiddelen en medische technologie worden tijdig door de zorgverlener gesignaleerd

Door middel van ons platform ondersteunen we zorgverleners en cliënten bij de hiervoor genoemde thema’s. Zo is het mogelijk vroegtijdig te signaleren en te bewaken waar eventueel afwijkingen op de toetsingsnormen plaats vinden.

Vanuit onze adviespraktijk (www.VmZadvies.nl) hebben we in een aantal publicaties laten zien hoe je komt tot zorgvernieuwing via platformen en hoe je mantelzorgers een meer centrale rol geeft.