U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Inzet van zzp‘ers bij reguliere zorginstellingen

Inzet van zzp‘ers bij reguliere zorginstellingen

Gepost 2017/03/05

Door Harry Woldendorp

PlatformVmZ garandeert de zelfstandigheid van zzp‘ers bij hun inzet binnen reguliere zorginstellingen.

Hoe doen we dat? De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De DBA kent een overgangsperiode tot 1 januari 2018. Binnen de DBA kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met een modelovereenkomst werken: binnen het platformVmZ werken wij met een geïntegreerde model-, dienst en zorgovereenkomst die is voorgelegd aan de belastingdienst.

Een zorginstelling loopt risico’s als er een gezagsverhouding met de zzp‘er ontstaat en de zzp’er zich niet kan laten vervangen. De zzp‘er ontvangt een tarief en geen loon. Het platform borgt het voorgaande:

  • Check op kwaliteit van de zzp‘er (diverse criteria)
  • Check op volledig papieren zzp‘er (BSN toets etc.)
  • Vervangingsmogelijkheid zzp‘er

We hebben recent met een grote zorgaanbieder een overeenkomst gesloten m.b.t. de inzet van zzp‘ers. Daarbij hebben we onder meer uitwerking gegeven aan:

  • Relatie tussen zorgaanbieder, zzp‘er en cliënt
  • Geen risico voor BTW afdracht
  • Uitwerking in geïntegreerde model-, dienst en zorgovereenkomst
  • Inzet bij individuele cliënt (bijv. terminale cliënt) als ook bij diensten (inzet overdag)

Er bestaat in Nederland een aantal modellen voor de inzet van zzp‘ers:

  • Belangenbehartigers (veelal abonnementensysteem): de informatie die daar wordt vertrekt zit in ons platform (platformVmZ is WTZi erkend en is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil/Quasir); bijv. De Zorgprofessional biedt een WTZi erkenning via een andere zorginstelling aan; hier zitten risico’s aan verbonden.
  • Bemiddelingsbureau’s: werken met een bemiddelingsfee. Naar onze mening kennen de contracten die het bemiddelingsbureau sluit met een zorgaanbieder en de zzp‘er risico’s t.a.v. de zelfstandigheid. Het platformVmZ kent geen bemiddelingsfee: de zzp‘er kiest voor gebruik van het platform en betaalt de diensten als sprake is van zorgverlening. Er zijn geen verdere verplichtingen;
  • Coöperatief model: de zzp‘er betaalt mee aan de kosten van de coöperatie. Mogelijk risico bij een te strakke sturing vanuit de coöperatie.

Als een zorgaanbieder kiest om met het platformVmZ te werken zijn er geen verdere verplichtingen (per dag opzegbaar) of kosten aan verbonden: de zzp‘er betaalt 10% van het afgesloten tarief (en BTW: dus in totaal 12.1% van het tarief dat de zorgaanbieder hanteert).